Menú Contingut principal

S'han trobat 183 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte d'adequació dels espais a la Ronda Sant Ramon (fase2), al terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

 • Registre: 202110059515
 • Data de publicació: 29/04/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva del Pla metropolità de rehabilitació d'habitatges (PMRH) 2020-2030.

 • Registre: 202110060872
 • Data de publicació: 29/04/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Expropiació forçosa per taxació conjunta dels béns i drets afectats pel Projecte de reposició de la canonada de l'interceptor de Castelldefels.

 • Registre: 202110063688
 • Data de publicació: 29/04/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Informació pública de la modificació del pressupost per a l'exercici 2021 per suplement de crèdit.

 • Registre: 202110063691
 • Data de publicació: 29/04/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Informació pública de l'expedient de suplement de crèdit a finançar mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110063692
 • Data de publicació: 29/04/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Informació pública de l'expedient de suplement de crèdit amb anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost de despeses per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110063694
 • Data de publicació: 29/04/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Informació pública de la modificació del pressupost per a l'exercici 2021, per transferència de crèdit entre aplicacions amb diferent àrea de despesa.

 • Registre: 202110063695
 • Data de publicació: 29/04/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA).

 • Registre: 202110063697
 • Data de publicació: 29/04/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de la societat Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA).

 • Registre: 202110063698
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament d'Avinyó

Convocatòria d'ajuts econòmics per a prestacions socials de caràcter bàsic, any 2021.

 • Registre: 202110061302
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Convocatòria de subvencions per a la concessió dels ajuts de menjador escolar per al curs 2021/2022.

 • Registre: 202110062061
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Balenyà

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives.

 • Registre: 202110063917
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic del Consell Tributari.

 • Registre: 202110060048
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació inicial de les bases particulars reguladores de subvencions destinades a les associacions de venedors dels mercats municipals i convocatòria per a l'any 2021.

 • Registre: 202110064045
 • Data de publicació: 29/04/2021
 • Corregit per: 202110071279

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials

Aprovació definitiva del fons extraordinari per a l'atorgament de prestacions econòmiques d'urgència social a les persones i famílies de Barcelona que es troben en situació de vulnerabilitat amb motiu de la crisi social i sanitària provocada per la COVID-19.

 • Registre: 202110063760
 • Data de publicació: 29/04/2021
 • Corregit per: 202110071503

Ajuntament de Berga

Convocatòria de subvencions per a la concessió de prestacions socials en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores especifiques per a l'atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic.

 • Registre: 202110061667
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament del Bruc

Aprovació del Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU-nucli urbà) dins la fase d'elaboració.

 • Registre: 202110059539
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament del Bruc

Aprovació inicial dels expedients de modificació de pressupost núm. 06/2021.

 • Registre: 202110059545
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cabrera de Mar

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 55, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres terrenys d'ús públic.

 • Registre: 202110059558
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cabrils

Aprovació definitiva de l'adhesió a l'Associació XAFEC, Xarxa de Festivals de Música de Catalunya.

 • Registre: 202110059775
 • Data de publicació: 29/04/2021