Menú Contingut principal


Filtres actius

S'han trobat 88 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Avinyó

Convocatòria d'ajuts econòmics per a prestacions socials de caràcter bàsic, any 2021.

 • Registre: 202110061302
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Convocatòria de subvencions per a la concessió dels ajuts de menjador escolar per al curs 2021/2022.

 • Registre: 202110062061
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Balenyà

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives.

 • Registre: 202110063917
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic del Consell Tributari.

 • Registre: 202110060048
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació inicial de les bases particulars reguladores de subvencions destinades a les associacions de venedors dels mercats municipals i convocatòria per a l'any 2021.

 • Registre: 202110064045
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials

Aprovació definitiva del fons extraordinari per a l'atorgament de prestacions econòmiques d'urgència social a les persones i famílies de Barcelona que es troben en situació de vulnerabilitat amb motiu de la crisi social i sanitària provocada per la COVID-19.

 • Registre: 202110063760
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Berga

Convocatòria de subvencions per a la concessió de prestacions socials en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores especifiques per a l'atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic.

 • Registre: 202110061667
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament del Bruc

Aprovació del Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU-nucli urbà) dins la fase d'elaboració.

 • Registre: 202110059539
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament del Bruc

Aprovació inicial dels expedients de modificació de pressupost núm. 06/2021.

 • Registre: 202110059545
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cabrera de Mar

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 55, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres terrenys d'ús públic.

 • Registre: 202110059558
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cabrils

Aprovació definitiva de l'adhesió a l'Associació XAFEC, Xarxa de Festivals de Música de Catalunya.

 • Registre: 202110059775
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Callús

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 1/2021.

 • Registre: 202110059466
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària de millora acústica del Pavelló Dani Pedrosa.

 • Registre: 202110061287
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definiva del Projecte d'ampliació de mòduls semafòrics per a invidents.

 • Registre: 202110062194
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021 del pressupost.

 • Registre: 202110063656
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació temporal de domini públic.

 • Registre: 202110063659
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació de la modificació de les tarifes del preu públic per la prestació de serveis socioculturals.

 • Registre: 202110063661
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Convocatòria pública per a la provisió de dos llocs de treball d'agent de la Policia Local, mitjançant comissió de serveis.

 • Registre: 202110059824
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellfollit del Boix

Bases i convocatòria del procés selectiu d'una borsa de treball d'un/a auxiliar administratiu/va per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions del personal de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110059552
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cercs

Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110061984
 • Data de publicació: 29/04/2021