Menú Contingut principal

Atenció al client

Indiqueu tota aquella informació que pugui ser rellevant per a la correcta gestió de la vostra comunicació.

No obstant, us recomanem que eviteu facilitar dades personals que no siguin estrictament necessàries per a la resolució de la vostra comunicació.

Protecció de dades

Us informem que les dades personals facilitades seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l’única finalitat de recollir la vostra opinió i atendre les vostres consultes en vers el servei de publicació del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb l’obligació legal d’editar i gestionar aquest diari oficial segons la Llei 5/2002, de 4 d’abril reguladora dels butlletins oficials de les províncies.

Les dades facilitades, un cop  finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran eliminades de la base de dades del BOPB.

Així mateix, us informem que les dades ni se cediran ni es transferiran sense el vostre consentiment o una previsió legal.

Els drets d’accés, rectificació, limitació en el seu tractament, i supressió, amb l’exercici del dret digital a l’oblit en el cercador del portal del butlletí, es podran exercir mitjançant una petició adreçada al BOPB d’acord amb les instruccions generals publicades a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, us informem que per a la recollida d’informació estadística es fa servir Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l’adreça IP) és directament transmesa a Google, que l’arxiva en els servidors del seu lloc web.

Amb la finalitat d’anonimitzar l’adreça IP, la Diputació de Barcelona té activada l’opció Anonymize IP, incorporada en el mateix sistema, que emmascara els tres darrers dígits de l’adreça convertint-los en 0.

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (delegatprotecdades@diba.cat). Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).