Menú Contingut principal

Qui som?

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials.

El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i demés resolucions de les administracions públiques i de l'Administració de Justícia d'àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària. Podran publicar-se, també, altres actes o anuncis que aquestes administracions o anunciants particulars ordenin inserir.

El BOPB és, per tant, un dels instruments d'informació pública que utilitzen el conjunt de les administracions públiques que operen en l'àmbit geogràfic provincial per donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans.

Missió

La missió del Servei del Butlletí Oficial de la província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials és publicar els anuncis oficials d'àmbit provincial amb criteris d'excel·lència, així com desenvolupar serveis de valor afegit orientats a facilitar l'accés a la informació pública d'àmbit català, per contribuir a la transparència de les administracions públiques.

Valors

Col·laboració:

establir una bona relació amb els grups d'interès per obtenir uns resultats mútuament beneficiosos.

Excel·lència:

actuar amb eficàcia i eficiència per obtenir els millors resultats.

Innovació:

generar noves idees, serveis i pràctiques que aportin valor al servei.

Professionalitat i experiència:

exercir amb responsabilitat, coneixement i experiència les nostres funcions.

Transparència:

actuar amb claredat, compartint la informació i el coneixement disponible.

Vocació de servei públic:

orientar-se cap a la ciutadania, amb la voluntat de satisfer les seves necessitats i prioritats.

Com funcionem

La Diputació de Barcelona va oficialitzar l’1 de gener de 2003 l’edició electrònica per Internet com a únic format oficial del BOPB, deixant d’editar el format paper.

L’1 de juliol de 2010 es deixa enrere l’edició compaginada (basada en l’antic format imprès) i es passa a una publicació electrònica on els anuncis tenen una entitat pròpia.

El 2 de novembre de 2017 neix l’actual model de BOPB, un butlletí que deixa d’aplicar un full d’estil propi per a la publicació dels anuncis i que posa en valor i respecta tant la imatge de marca corporativa de cada anunciant com tots els elements que hagi utilitzat per fer els seus textos més entenedors.

A través del portal web del BOPB es garanteix l’accés universal i gratuït a l’edició electrònica del butlletí d’una manera senzilla i immediata des de primera hora del dia que es publica. Per garantir l’autenticitat i la integritat dels anuncis, està instal·lat en un servidor segur de la Diputació de Barcelona el corresponent certificat electrònic expedit per un prestador de serveis de certificació.

El web centralitza tota la informació referent al butlletí: els serveis de consulta, la tramitació electrònica dels anuncis i la notificació de la publicació, mitjançant l’ús de certificat electrònic o altres mitjans segurs d’identificació i autentificació reconeguts a l’empara de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El BOPB es publica de dilluns a divendres, excepte els dies festius. Els anuncis publicats en PDF tenen la consideració d’oficials i autèntics. Cada edició disposa d’un sumari navegable que garanteix la integritat de l’edició completa des del moment de la seva publicació.

El Servei treballa sota la gestió de la qualitat des del 2006 quan incorpora el model ISO 9001:2000. Set anys després i un cop assolida la millora que l’aplicació de la norma podia oferir a l’organització, es decideix anar un pas més enllà amb la implantació del model de gestió EFQM (European Foundation for Quality Management o Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que reconeix l’excel·lència en gestió en les organitzacions.

Aquesta contínua transformació ha portat un nivell d’optimització dels processos i d’eficiència i sostenibilitat en la gestió del BOPB que, junt amb la voluntat de la Diputació de Barcelona, sempre al servei dels ajuntaments, permeten oferir aquest servei amb caràcter gratuït a tots els anunciants.

El pronunciat estalvi que totes aquestes actuacions han acumulat sobre el cost de producció del servei del BOPB han fet viable el canvi de paradigma que suposa la gratuïtat total d’un butlletí provincial, amb la derogació de la taxa l’1 de gener de 2021, convertint-se així en el primer butlletí oficial gratuït de Catalunya.

Localització

Mapa de situació

Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials
Londres, 55
08036 Barcelona
Tel. 934 022 581 (horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres laborables de 9.00 h a 14.30 h) bop@diba.cat


Transport

Metro

Línia 5Hospital Clínic

Autobús

  • Línia V11
  • Línia 59
  • Línia 63
  • Línia 67
  • Línia 68