Menú Contingut principal

S'han trobat 124 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Departament d'Empresa i Treball

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sociedad Anónima Damm per als anys 2021 i 2022.

 • Registre: 202110127132
 • Data de publicació: 26/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Bases de la convocatòria de concurs de mèrits per a la cobertura d'una plaça de responsable d'equip de línia, amb caràcter indefinit i categoria professional de tècnic agregat G, per a l'Àrea d'Operacions.

 • Registre: 202110129506
 • Data de publicació: 26/10/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Convocatòria de concurs de mèrits per a la cobertura d'una plaça de responsable d'equip comandaments del servei, amb caràcter indefinit i categoria professional de tècnic agregat G, per a l'Àrea d'Operacions.

 • Registre: 202110129511
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament d'Abrera

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2022.

 • Registre: 202110129323
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament d'Alella

Registre de funcionaris habilitats de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110127261
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament d'Artés

Bases i convocatòria del procés de selecció d'un lloc de treball de tècnic/a mitjà d'informàtica, mitjançant concurs-oposició, en règim de funcionari interí per programes i la constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110127384
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució provisional de la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d'infants a les activitats de lleure educatiu de base voluntària de l'Ajuntament per a l'any 2021.

 • Registre: 202110128159
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució definitiva de la convocatòria de subvencions de cooperació per a la justícia global de l'Ajuntament de l'any 2021.

 • Registre: 202110128345
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la dissolució del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona sense liquidació.

 • Registre: 202110129519
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai

Aprovació definitiva del Projecte de modificació de la divisió poligonal del PAU-25 A Can Barri Industrial Centre.

 • Registre: 202110127161
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Borredà

Exposició pública del compte general corresponent a l'any 2020.

 • Registre: 202110126892
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de les Cabanyes

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2021.

 • Registre: 202110128295
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de les Cabanyes

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021.

 • Registre: 202110128297
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de les Cabanyes

Aprovació inicial del Projecte de carril bici al carrer Cinc, amb tràmit d'urgència.

 • Registre: 202110128313
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Cardedeu

Bases reguladores per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques de formació (A2) per a cobrir necessitats temporals dels projectes PFI-PTT.

 • Registre: 202110128449
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Castellet i la Gornal

Informació pública del Projecte d'actuació específica per a la construcció d'una nau auxiliar vinculada a una explotació extractiva, al polígon 20 parcel·la 4.

 • Registre: 202110126872
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Castellet i la Gornal

Notificació infructuosa de baixa d'ofici per inscripció indeguda al padró municipal d'habitants.

 • Registre: 202110126874
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2021.

 • Registre: 202110127171
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Castellví de la Marca

Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022.

 • Registre: 202110129348
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Bases específiques i la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per a promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions de les associacions de veïns i veïnes mitjançant el cofinançament d'activitats d'interès veïnal, sociocultural i comunitari.

 • Registre: 202110128319
 • Data de publicació: 26/10/2021