Menú Contingut principal

S'han trobat 255 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 08/2021.

 • Registre: 202110067739
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Cardedeu

Convocatòria de subvencions de concurrència competitiva destinades a finançar projectes/activitats dels àmbits cultural, juvenil, de participació ciutadana, esportiu, educatiu, de salut pública, de serveis socials i de cooperació al tercer món.

 • Registre: 202110067757
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació inicial del Projecte d'obres d'ampliació de la Biblioteca Antoni Tort - c. Hospital, fase I.

 • Registre: 202110068523
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral de diversos llocs de treball dins del Pla local d'ocupació.

 • Registre: 202110068943
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Convocatòria per a la concessió d'ajuts al transport dels i les joves per a la seva educació post-obligatòria.

 • Registre: 202110067621
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Exposició pública de les bases reguladores per a la concessió de prestacions socials en règim de concurrència competitiva per la campanya de suport a l'estudiant.

 • Registre: 202110068947
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Castellcir

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2021.

 • Registre: 202110068761
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Castellcir

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2021.

 • Registre: 202110068763
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Castellcir

Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions per activitats culturals i esportives i de cooperació social.

 • Registre: 202110068771
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Castelldefels

Convocatòria de subvencions a favor d'empreses del municipi amb local comercial a peu de carrer, afectats directament per les obres de millora de la carretera C-245, per a l'any 2021.

 • Registre: 202110067849
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Centelles

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador d'ús de les instal·lacions esportives.

 • Registre: 202110068752
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de terrenys d'ús públic.

 • Registre: 202110065951
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de l'avinguda República Argentina des del carrer Travessera fins la urbanització Pisa.

 • Registre: 202110067472
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Cubelles

Aprovació inicial del Projecte per a la construcció d'un parc esportiu Parkour a Les Salines.

 • Registre: 202110065730
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Dosrius

Aprovació inicial de les bases reguladores per al Concurs de Carrers Engalanats.

 • Registre: 202110065547
 • Data de publicació: 07/05/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella

Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2021.

 • Registre: 202110066727
 • Data de publicació: 07/05/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà

Modificació de la delegació de competències de les àrees organitzatives de la corporació.

 • Registre: 202110065850
 • Data de publicació: 07/05/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Contractació temporal en interinitat d'un oficial 2a per a la Brigada d'Obres i Serveis.

 • Registre: 202110065872
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Convocatòria de subvencions per a gent gran, any 2021.

 • Registre: 202110067958
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Convocatòria de subvencions destinades a polítiques d'igualtat, any 2021.

 • Registre: 202110068166
 • Data de publicació: 07/05/2021