Menú Contingut principal

S'han trobat 124 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Copons

Exposició publica de l'aprovació inicial de diversos projectes d'obra ordinària.

 • Registre: 202110127328
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Exposició pública sobre nomenaments de personal.

 • Registre: 202110127375
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació de la refosa de les delegacions de l'Alcaldia en favor dels regidors/es coordinadors d'àrea i la Junta de Govern Local.

 • Registre: 202110128889
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022.

 • Registre: 202110129576
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, núm. 4, reguladora de l'impost sobre béns urbans, i núm. 21, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

 • Registre: 202110128355
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de la Granada

Adjudicació del contracte per a l'execució de les obres de reurbanització de l'entorn del Castell de la Granada.

 • Registre: 202110127218
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Granollers

Convocatòria de subvencions destinades al foment d'activitats impulsades per les entitats sense finalitat lucrativa del municipi, representatives dels diferents sectors culturals per a l'any 2021.

 • Registre: 202110128128
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Granollers

Aprovació definitiva de les modificacions de pressupost dels expedients núm. 35/2021/111, 36/2021/111, 37/2021/111 i 38/2021/111.

 • Registre: 202110129390
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Convocatòria del concurs específic per a proveir el lloc de treball de tècnic/a superior responsable de programa per a la gerència municipal.

 • Registre: 202110127042
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Bases i convocatòria del concurs específic per a proveir un lloc de treball de cap de secció d'àrees bàsiques de serveis socials.

 • Registre: 202110127045
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Bases i convocatòria del concurs específic per a proveir el lloc de treball de cap de Secció de Coordinació i Projectes, nivell 2, dins de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

 • Registre: 202110127046
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022.

 • Registre: 202110128423
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l'any 2021.

 • Registre: 202110128432
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2021.

 • Registre: 202110128433
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de la Llagosta

Aprovació de la modificació del termini de cobrament dels rebuts del Servei d'Atenció Domiciliària, juny 2021.

 • Registre: 202110129356
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Relació de vehicles abandonats a la via pública retirats al dipòsit municipal.

 • Registre: 202110127253
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Manresa

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la implantació d'usos lúdics, esportius i d'esbarjo a la finca de la Guia.

 • Registre: 202110127319
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Martorell

Aprovació provisional de l'establiment de la taxa per drets d'examen i participació en els processos selectius, així com aprovació provisional de l'Ordenança fiscal corresponent.

 • Registre: 202110127724
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament del Masnou

Aprovació inicial de l'encàrrec de la gestió del servei públic municipal d'estacionament regulat de vehicles a la societat mercantil de capital íntegrament públic Serveis Urbans, Empresa Municipal, SL.

 • Registre: 202110129533
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Mataró

Aprovació definitiva del Projecte constructiu d'implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Les Sureres de Santa Maria de Cirera.

 • Registre: 202110127150
 • Data de publicació: 26/10/2021