Menú Contingut principal

S'han trobat 107 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra

Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110099705
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball relatiu a la Policia Local.

 • Registre: 202110098978
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del catàleg de llocs de treball de l'any 2021.

 • Registre: 202110098979
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110100231
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de la Garriga

Bases i convocatòria de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència, de la categoria d'oficial paleta, per a cobrir temporalment vacants o substitucions.

 • Registre: 202110099077
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Granollers

Aprovació de la liquidació mensual en concepte de menjador de l´Escola Municipal Salvador Llobet.

 • Registre: 202110097651
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Bases de la convocatòria del concurs específic per a la provisió del lloc de treball de cap de l'Arxiu i Gestió Documental, dins de l'Àrea d'Alcaldia-Presidència.

 • Registre: 202110098103
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Bases de la convocatòria del concurs específic per a la provisió del lloc de treball d'auxiliar tècnic/a de gestió del Centre Cultural Bellvitge-Gornal.

 • Registre: 202110098107
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Bases de la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, d'un lloc de treball de tècnic/a assessor/a, dins de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

 • Registre: 202110098108
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Lluçà

Designació de tinents d'alcalde.

 • Registre: 202110098769
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Aprovació inicial de les bases específiques per a les subvencions a favor de les persones d'escassa capacitat econòmica pel pagament de l'IBI, durant l'exercici 2021.

 • Registre: 202110098031
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Manlleu

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'inspector d'obres, activitats i via pública.

 • Registre: 202110097704
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Manlleu

Sol·licitud d'autorització d'obres i usos de caràcter provisional al carrer Sogorb.

 • Registre: 202110097705
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de la modificació del paràgraf segon de l'article 1 dels estatuts de la Junta de Compensació del Pla de millora urbana, pla especial La Dama PE17.

 • Registre: 202110097916
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Manresa

Aprovació de la dissolució de la Junta de Compensació Provisional del PMUt 022 Alcoholera.

 • Registre: 202110097923
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Manresa

Bases i convocatòria de subvencions destinades a clubs i entitats esportives per al desenvolupament de programes d'inclusió social, temporada 2021-22.

 • Registre: 202110099177
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. P22/2021.

 • Registre: 202110099200
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Martorell

Delegació de l'Alcaldia a favor del tercer tinent d'alcalde.

 • Registre: 202110097742
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Martorelles

Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats esportives de l'any 2021 (versió en castellà).

 • Registre: 202110099734
 • Data de publicació: 23/07/2021

Ajuntament de Martorelles

Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats esportives de l'any 2021 (versió en català).

 • Registre: 202110099736
 • Data de publicació: 23/07/2021