Menú Contingut principal

S'han trobat 124 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Mataró

Nomenament d'una funcionària de carrera com a agent de Policia Local.

 • Registre: 202110128790
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Mataró

Nomenament d'un funcionari de carrera com a tècnic mitjà.

 • Registre: 202110128792
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montesquiu

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 3/2021.

 • Registre: 202110127336
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montgat

Aprovació inicial de la carta de serveis tecnològics i d'innovació.

 • Registre: 202110126903
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montgat

Delegació de funcions d'Alcaldia.

 • Registre: 202110126923
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montgat

Aprovació del conveni de gestió i manteniment de la platja de Montgat entre l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

 • Registre: 202110126944
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montgat

Conveni d'adhesió a les alertes meteorològiques del Consell Comarcal del Maresme.

 • Registre: 202110126949
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de la UA-14 carrer de l'Ametller.

 • Registre: 202110126984
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la UA-14 carrer de l'Ametller.

 • Registre: 202110126986
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 21/2021 per suplement de crèdit.

 • Registre: 202110127006
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Modificació del cartipàs municipal de la legislatura 2019-2023.

 • Registre: 202110127252
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte per a la implementació de diversos projectes pilot relacionats amb l'estratègia Smart City de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110127355
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Parets del Vallès

Exposició publica de l'acord provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2022 i següents.

 • Registre: 202110128886
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Parets del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 013/2021/CE-SUP PLE, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria.

 • Registre: 202110129108
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Parets del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 012/2021/CE-SUP PLE, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes i anul·lacions d'altres aplicacions de despesa.

 • Registre: 202110129109
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Parets del Vallès

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 015/2021/CE-SUP PLE, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes i anul·lacions d'altres aplicacions de despesa.

 • Registre: 202110129158
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de Perafita

Exposició pública de l'aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022 i següents.

 • Registre: 202110128300
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament del Pla del Penedès

Aprovació inicial del Projecte per a la reforma de la sala polivalent del Poliesportiu.

 • Registre: 202110129188
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Bases i convocatòria per a cobrir la vacant de jutge/essa de pau substitut/a.

 • Registre: 202110126964
 • Data de publicació: 26/10/2021

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4/2021 del pressupost general de l'any 2021.

 • Registre: 202110128444
 • Data de publicació: 26/10/2021