Menú Contingut principal

S'han trobat 255 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament d'Esparreguera

Convocatòria de subvencions destinades a festes populars als carrers i barris, any 2021.

 • Registre: 202110068177
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Convocatòria de subvencions destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la realització d'activitats en matèria d'igualtat i diversitat durant l'any 2021.

 • Registre: 202110068185
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Exposició pública de sol·licituds de transmissió de titularitat de nínxols.

 • Registre: 202110065806
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de la Garriga

Aprovació de la transmissió per oferta pública de la titularitat d'autorització del lloc de venda no sedentària P05 del mercat.

 • Registre: 202110065960
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de la Garriga

Aprovació de la transmissió per oferta pública de la titularitat d'autorització del lloc de venda no sedentària de la parada L02 del mercat.

 • Registre: 202110065962
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de la Garriga

Aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

 • Registre: 202110067243
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de la Garriga

Aprovació inicial de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202110067509
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Gavà

Rectificació de les bases específiques i convocatòria pública del procés de selecció mitjançant promoció interna per proveir una plaça vacant de tècnic/a mitjà/na de la plantilla de funcionaris.

 • Registre: 202110065544
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de la Granada

Convocatòria de subvencions en matèria cultural, esportiva, de promoció a la infància, social i de comunicació.

 • Registre: 202110068831
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Aprovació de l'alliberament d'expropiació de la finca del carrer de les Planes núm. 20, inclosa al polígon d'actuació de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit delimitat pels carrers Pompeu Fabra, de les Planes i Sanfeliu, al barri de Sanfeliu.

 • Registre: 202110065777
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament d'Igualada

Aprovació inicial del Pla d'emergència en situacions de sequera.

 • Registre: 202110065870
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Jorba

Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 6/2021.

 • Registre: 202110066224
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Llinars del Vallès

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 02/2021.

 • Registre: 202110067389
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Convocatòria per a l'adquisició d'un habitatge d'emergència social mitjançant concurs públic.

 • Registre: 202110067601
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Lluçà

Bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar de turisme, cultura i joventut.

 • Registre: 202110067283
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Bases reguladores específiques de subvencions dels àmbits de l'Àrea de Serveis Personals per a l'any 2021 (versió en castellà).

 • Registre: 202110066143
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Bases reguladores específiques de subvencions dels àmbits de l'Àrea de Serveis Personals per a l'any 2021 (versió en català).

 • Registre: 202110066155
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Convocatòria d'ajuts urgents extraordinaris per garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica ocasionada per la COVID-19, any 2021.

 • Registre: 202110067184
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Convocatòria de les subvencions en espècie per a la millora del paisatge urbà.

 • Registre: 202110067193
 • Data de publicació: 07/05/2021

Ajuntament de Martorell

Bases reguladores modificades del procés de selecció mitjançant concurs de mobilitat interadministrativa per cobrir una plaça d'agent de la Policia Local.

 • Registre: 202110065792
 • Data de publicació: 07/05/2021