Menú Contingut principal

S'han trobat 154 resultats per la seva cerca, mostrant del 141 al 154

Jutjat Social núm. 30 de Barcelona

Edicte de notificació de resolució de les actuacions 805/2021.

 • Registre: 202110083208
 • Data de publicació: 16/06/2021

Jutjat Social núm. 30 de Barcelona

Edicte de notificació de resolució de les actuacions 808/2021.

 • Registre: 202110083212
 • Data de publicació: 16/06/2021

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

Edicte de notificació de resolució de les actuacions 13/2021.

 • Registre: 202110083310
 • Data de publicació: 16/06/2021

Jutjat Social núm. 1 de Mataró

Edicte de notificació de citació el 21.06.2021 de les actuacions 45/2021.

 • Registre: 202110084285
 • Data de publicació: 16/06/2021

Jutjat Social núm. 2 de Sabadell

Edicte de notificació de resolució de les actuacions 39/2012.

 • Registre: 202110083114
 • Data de publicació: 16/06/2021

Jutjat Social núm. 2 de Sabadell

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 230/2019.

 • Registre: 202110083115
 • Data de publicació: 16/06/2021

Jutjat Social núm. 3 de Terrassa

Edicte de notificació de citació el 12.07.2021 de les actuacions 644/2020.

 • Registre: 202110083140
 • Data de publicació: 16/06/2021

Jutjat Social núm. 3 de Terrassa

Edicte de notificació de citació el 22.11.2021 de les actuacions 115/2020.

 • Registre: 202110083142
 • Data de publicació: 16/06/2021

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental

Aprovació de les modificacions de crèdit núm. 6/2021 i 9/2021.

 • Registre: 202110083002
 • Data de publicació: 16/06/2021

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes, treballs previs i altres documents tècnics, relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva, dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona (versió en castellà).

 • Registre: 202110084034
 • Data de publicació: 16/06/2021

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes, treballs previs i altres documents tècnics, relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva, dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona (versió en català).

 • Registre: 202110084266
 • Data de publicació: 16/06/2021

Consorci del Parc del Foix

Rebut el compte general del Consorci del Parc del Foix corresponent a l'exercici 2020, informat favorablement per l'Assemblea General del Consorci, constituïda com a Comissió Especial de Comptes.

 • Registre: 202110082918
 • Data de publicació: 16/06/2021

Consorci del Parc del Foix

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2/2021 del pressupost corresponent a l'exercici 2021, per crèdit extraordinari amb càrrec del romanent líquid de tresoreria.

 • Registre: 202110082960
 • Data de publicació: 16/06/2021

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Modificació del domicili social al Carrer 60, 25-27. Edifici Z. 2a planta, sector A. Zona Franca.

 • Registre: 202110083195
 • Data de publicació: 16/06/2021