Menú Contingut principal

S'han trobat 183 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Callús

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 1/2021.

 • Registre: 202110059466
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària de millora acústica del Pavelló Dani Pedrosa.

 • Registre: 202110061287
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definiva del Projecte d'ampliació de mòduls semafòrics per a invidents.

 • Registre: 202110062194
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021 del pressupost.

 • Registre: 202110063656
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació temporal de domini públic.

 • Registre: 202110063659
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació de la modificació de les tarifes del preu públic per la prestació de serveis socioculturals.

 • Registre: 202110063661
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Convocatòria pública per a la provisió de dos llocs de treball d'agent de la Policia Local, mitjançant comissió de serveis.

 • Registre: 202110059824
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellfollit del Boix

Bases i convocatòria del procés selectiu d'una borsa de treball d'un/a auxiliar administratiu/va per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions del personal de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110059552
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cercs

Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110061984
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació dels padrons corresponents als abonaments del mes d'abril de 2021, al segon i tercer trimestre dels cursos 2020-2021, pel lloguer de guixeta i lloguer de guixeta anual a les instal·lacions del Parc Esportiu Municipal Guiera.

 • Registre: 202110059644
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Aprovació de la modificació de les bases i la convocatòria del XVII Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient.

 • Registre: 202110061953
 • Data de publicació: 29/04/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021.

 • Registre: 202110061660
 • Data de publicació: 29/04/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdits núm. 5/2021.

 • Registre: 202110061663
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/2021.

 • Registre: 202110061798
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2021.

 • Registre: 202110061893
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Bases i convocatòria per a la provisió de cinc places d'agent de la Policia Local, mitjançant concurs oposició lliure, i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110059963
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Bases i convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició de mobilitat horitzontal.

 • Registre: 202110059965
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Fogars de la Selva

Aprovació de la matrícula corresponent a la taxa d'escombraries de l'exercici de 2021.

 • Registre: 202110059994
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Bases i convocatòria per a l'elecció del càrrec de jutge/essa de pau titular.

 • Registre: 202110056496
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Sol·licitud de llicència ambiental per a l'activitat de centre de recollida, valorització, emmagatzematge i transferència de residus al carrer de Finlàndia.

 • Registre: 202110059517
 • Data de publicació: 29/04/2021