Menú Contingut principal

S'han trobat 183 resultats per la seva cerca, mostrant del 81 al 100

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes a famílies monoparentals o famílies amb fills/es amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual per als exercicis 2021 a 2023 (versió en castellà).

 • Registre: 202110059493
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques, destinades a cobrir les despeses de les activitats d'estiu realitzades al municipi, amb vigència pluriennals.

 • Registre: 202110059685
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Bases reguladores i convocatòria per a la sol·licitud, justificació i atorgament d'ajuts econòmics per a autònoms/es i microempreses afectades per la COVID-19.

 • Registre: 202110061305
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110063180
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Patronat Municipal de la Música

Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics a l'alumnat matriculat a l'Escola de Música Can Roig i Torres.

 • Registre: 202110059427
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

Aprovació inicial del Projecte d'obres municipals ordinàries de millora de la xarxa de camins públics del municipi.

 • Registre: 202110059928
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per al servei de menjador de les escoles bressol municipals per al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110061266
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Santpedor

Aprovació inicial de la cessió gratuïta de material a la Creu Roja Manresa.

 • Registre: 202110060142
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Teià

Contractació laboral temporal d'encarregat de neteja i jardineria.

 • Registre: 202110059442
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Tona

Delegació en un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil.

 • Registre: 202110059882
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació del padró fiscal per l'exercici 2021, corresponent a la taxa del mercat municipal setmanal.

 • Registre: 202110059883
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Torelló

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, el sòl, i la volada de la via pública.

 • Registre: 202110059527
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de la Torre de Claramunt

Aprovació inicial dels expedients de modificació pressupostària núm. MP 05/2021 i MP 06/2021.

 • Registre: 202110059801
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Vallgorguina

Convocatòria per a la concessió de subvencions de cultura, any 2020.

 • Registre: 202110061910
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Vallgorguina

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a associacions veïnals, any 2021.

 • Registre: 202110061924
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Vic

Convocatòria de subvencions per a la concessió de projectes de cooperació, codesenvolupament, drets humans i educació per al desenvolupament per part d'entitats sense ànim de lucre per a l'any 2021.

 • Registre: 202110061828
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Convocatòria de subvencions destinades als infants, adolescents i joves per a la participació i inclusió en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2021.

 • Registre: 202110061142
 • Data de publicació: 29/04/2021

Consell Comarcal del Moianès

Nomenament d'un funcionari interí.

 • Registre: 202110063214
 • Data de publicació: 29/04/2021

Diputació de Barcelona. Organisme Autònom Institut del Teatre

Convocatòria i les bases generals i específiques del procés de selecció per a la confecció d'una borsa de treball per a possibles contractacions laborals temporals de personal docent inclòs en el Pla d'ordenació acadèmica (POA).

 • Registre: 202110059933
 • Data de publicació: 29/04/2021

Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

Bases del concurs específic per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials segona per al Servei de Sanejament.

 • Registre: 202110059895
 • Data de publicació: 29/04/2021