Menú Contingut principal

Filtres actius

S'han trobat 10 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 10

Ajuntament de Balenyà

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives.

 • Registre: 202110063917
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic del Consell Tributari.

 • Registre: 202110060048
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament del Bruc

Aprovació del Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU-nucli urbà) dins la fase d'elaboració.

 • Registre: 202110059539
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Cabrera de Mar

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 55, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres terrenys d'ús públic.

 • Registre: 202110059558
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació temporal de domini públic.

 • Registre: 202110063659
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació de la modificació de les tarifes del preu públic per la prestació de serveis socioculturals.

 • Registre: 202110063661
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament del Pla del Penedès

Aprovació definitiva de la correcció d'errors de les ordenances fiscals per a l'any 2021.

 • Registre: 202110060147
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Sabadell

Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals núm. 3.10, 4.3 i 4.5.

 • Registre: 202110063330
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Sant Just Desvern

Sentència dictada pel TSJC núm. 2984/2020, de 9 de juliol, per la que es declara nul·la de ple dret l'Ordenança reguladora de les condicions d'emplaçament i instal·lació dels clubs de fumadors de cànnabis o derivats.

 • Registre: 202110060693
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Torelló

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, el sòl, i la volada de la via pública.

 • Registre: 202110059527
 • Data de publicació: 29/04/2021