Menú Contingut principal

S'han trobat 183 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de personal tècnic/a mitjà/na de dinamització econòmica, mitjançant concurs oposició.

 • Registre: 202110060011
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Granera

Informació pública del Projecte d'actuació específica per a l'obtenció de la llicència urbanística per a l'activitat de cria de gossos a la finca Biguetes.

 • Registre: 202110060203
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Expedició del títol provisional de dret funerari del nínxol núm. 1072 de la via Sant Pere del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110060064
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament d'Igualada

Informació pública de l'expedient d'afectació de domini públic de l'immoble situat al carrer del Rec núm. 90.

 • Registre: 202110063306
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Aprovació d'autorització d'una platja per a gossos prevista al Pla d'usos.

 • Registre: 202110059875
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Autorització d'un tram de la zona de la platja de la Conca per practicar el nudisme integral.

 • Registre: 202110059884
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Manresa

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM.

 • Registre: 202110059425
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Manresa

Bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions del programa d'ensenyament i esports de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones per l'any 2021.

 • Registre: 202110059941
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Manresa

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de l'àmbit PMU-m001 Hospital.

 • Registre: 202110060167
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Molins de Rei

Bases reguladores per la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària, del lloc de treball vacant en la relació de llocs de treball de director/a de l'Àrea de Serveis Personals.

 • Registre: 202110063600
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per proveir dues places de caporal/a de la Policía Municipal per promoció interna.

 • Registre: 202110059911
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Monistrol de Calders

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021.

 • Registre: 202110059950
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Montgat

Aprovació definitiva de les bases reguladores de la targeta moneder.

 • Registre: 202110061806
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Montseny

Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110061645
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Navarcles

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de treballador/a social, mitjançant concurs-oposició lliure, i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110059772
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Informació pública del termini per comunicar la destinació de les restes exhumades del Cementiri Vell, ubicat al carrer Obliqua.

 • Registre: 202110063972
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament d'Olivella

Nomenament d'una funcionària interina com a auxiliar administrativa.

 • Registre: 202110059581
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament del Pla del Penedès

Aprovació definitiva de la correcció d'errors de les ordenances fiscals per a l'any 2021.

 • Registre: 202110060147
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Prats de Lluçanès

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021.

 • Registre: 202110059634
 • Data de publicació: 29/04/2021

Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals

Bases i convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, d'una plaça de tècnic mitjà de joventut en règim de funcionari de carrera, inclosa en el procés de consolidació de les places de la plantilla.

 • Registre: 202110061794
 • Data de publicació: 29/04/2021