Menú Contingut principal

S'han trobat 92 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Modificació dels estatuts de l'Associació de Comerciants i Professionals Wow Gavà.

 • Registre: 202110110545
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Balsareny

Informació pública de l'expedient de llicència ambiental per una activitat de rentat de camions.

 • Registre: 202110110453
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a establiments comercials i de serveis per a la represa de les seves activitats comercials amb motiu de la situació generada per la COVID-19, per a l'any 2021.

 • Registre: 202110110470
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Resolució provisional de la convocatòria de 2021 del Programa de subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori.

 • Registre: 202110111209
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Licitació per a l'adquisició de locals comercials al districte de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202110112201
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Cessió d'ús onerosa de dos locals situats al carrer Ferreria núm. 26 a favor de l'Associació per l'Impuls de l'Economia Cooperativa i Comunitària de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202110112202
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Cabrils

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

 • Registre: 202110110567
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes de Montbui

Concurs públic per a la transmissió onerosa i constitució d'un dret de superfície sobre el bé patrimonial de titularitat municipal situat al polígon d'actuació PA-1 La Salut per a destinar-lo a la promoció, construcció i gestió d'habitatges per part de cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús.

 • Registre: 202110111784
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes de Montbui

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Servei Municipal d'Aparcament.

 • Registre: 202110111818
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calldetenes

Relació d'aprovats en el procés d'estabilització d'ocupació temporal per a la provisió en propietat d'una plaça d'operari de serveis de la brigada municipal.

 • Registre: 202110110576
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calldetenes

Modificació de contracte de treball de personal laboral del Centre de Serveis.

 • Registre: 202110110577
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per al nomenament com a personal funcionari de carrera d'un tècnic/a mitjà/na (A2) de Medi Ambient, a través del procediment de concurs oposició, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals per interinitats i/o altres contractacions temporals.

 • Registre: 202110110247
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellar del Vallès

Convocatòria per a la provisió mitjançant comissió de serveis d'una plaça de personal funcionari com a tècnic/a superior d'economia.

 • Registre: 202110112154
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Castellgalí

Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal d'un lloc de treball d'auxiliar de la llar, en règim laboral a temps parcial, pel sistema de concurs lliure.

 • Registre: 202110111786
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Copons

Delegació de les funcions d'Alcaldia.

 • Registre: 202110110490
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Copons

Contractació laboral d'un peó de brigada.

 • Registre: 202110110491
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Cubelles

Aprovació inicial de l'establiment del servei públic del cicle integral de l'aigua, que inclou l'abastament d'aigua potable i el manteniment de la xarxa de clavegueram.

 • Registre: 202110110322
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Esparreguera

Convocatòria de subvencions per a activitats culturals, 2021.

 • Registre: 202110111390
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Gavà

Bases i convocatòria urgent per a la creació d'una borsa de personal de suport d'atenció a la ciutadania, per a cobrir substitucions i reforços.

 • Registre: 202110110330
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Granollers

Bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries en el sector de l'activitat física i l'esport a empreses i autònoms gestors d'equipaments esportius, per fer front a les afectacions de la COVID-19.

 • Registre: 202110111053
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació