Menú Contingut principal

S'han trobat 92 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals a les famílies per a l'escolarització dels seus fills/filles de 0-3 anys a la Llar d'Infants Municipal Vallalta, curs escolar 2021-2022.

 • Registre: 202110111260
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics per minorar el cost de les despeses de les famílies en condicions socioeconòmiques desfavorides, pel servei de logopèdia que es prestarà als alumnes de l'Escola Dones d'Aigua durant el curs escolar 2021-2022.

 • Registre: 202110111276
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Convocatòria de concessió d'ajuts individuals del servei de menjador a les famílies amb fills/filles de 0-3 anys escolaritzats a la Llar d'Infants Municipal Vallalta, curs 2021-2022.

 • Registre: 202110111285
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 04/2021 del pressupost municipal de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110110546
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Pere de Torelló

Aprovació inicial de la Memòria valorada de les actuacions de reparació i millora (estiu 2021) de l'Escola Josep Maria Xandri.

 • Registre: 202110110251
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Aprovació inicial del quadre de sancions de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles i d'ús de la via pública i els espais col·lectius.

 • Registre: 202110111846
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Delegació en una regidora de la facultat per a la celebració de matrimoni civil.

 • Registre: 202110110573
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Convocatòria per a la concessió d'ajuts de transport escolar per als alumnes que cursen estudis post-obligatoris no universitaris, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

 • Registre: 202110110620
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Bases i convocatòria del concurs lliure, per la via d'urgència, per a la constitució d'una borsa d'interinitat de professors/es de música, en l'especialitat de saxo.

 • Registre: 202110110471
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Bases i convocatòria del concurs lliure, per la via d'urgència, per a la constitució d'una borsa d'interinitat de professors/es de música, en l'especialitat de flauta travessera.

 • Registre: 202110110472
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Nomenaments i contractacions laborals, en règim de personal funcionari i personal laboral.

 • Registre: 202110110486
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Delegació de la gestió dels serveis socials bàsics al Consorci d'Osona de Serveis Socials.

 • Registre: 202110110607
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Sol·licitud de canvi de nom de la concessió del nínxol núm. 96 del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110110615
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020 de l'Ajuntament, el Patronat Municipal Llars d'infants, el Consorci La Tossa de Montbui i el de la Societat Municipal Montbui Activa, S.L.

 • Registre: 202110111783
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Santa Susanna

Nomenament de funcionari interí com a enginyer municipal.

 • Registre: 202110110533
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Santa Susanna

Nomenament d'agents en pràctiques de la Policia Local.

 • Registre: 202110110534
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Santa Susanna

Nomenament d'agents interins de la Policia Local.

 • Registre: 202110110536
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sentmenat

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 24/2021 del pressupost vigent.

 • Registre: 202110110524
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Terrassa

Notificació d'acceptació de les renúncies presentades per part de la Federació Catalana de Rugby en relació a la cessió d'una porció de terreny identificat a l'antecedent primer dels presents acords i respecte al conveni subscrit que regula les condicions de funcionament i gestió del futur camp polivalent a Les Fonts.

 • Registre: 202110110510
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació definitiva del Reglament d'ús i cessió dels equipaments cívics i culturals.

 • Registre: 202110111237
 • Data de publicació: 10/09/2021