Menú Contingut principal

S'han trobat 92 resultats per la seva cerca, mostrant del 61 al 80

Ajuntament de Tona

Aprovació definitiva del Reglament d'ús de l'Espai Muriel Casals.

 • Registre: 202110111238
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 11/2021.

 • Registre: 202110112191
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació definitiva del Reglament de la Comissió de Participació Ciutadana.

 • Registre: 202110112193
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Tordera

Convocatòria de subvencions destinades a ajuts complementaris per a la formació en un idioma estranger, 2021.

 • Registre: 202110111298
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Vacarisses

Aprovació definitiva del Projecte executiu d'obra nova de les dependències de la Policia Municipal.

 • Registre: 202110110603
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Vic

Aprovació definitiva de la modificació de l'annex 5 de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de les taxes per l'ocupació i aprofitaments especials de la via pública i dels terrenys d'ús públic.

 • Registre: 202110110637
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Viladecavalls

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en concepte de suport a l'escolaritat, curs 2021-2022.

 • Registre: 202110111379
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Vilanova del Camí

Convocatòria de subvencions en matèria d'ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis universitaris, estudis de formació professional de grau superior i de grau mig, i estudis integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI) per a l'any 2021, pel procediment de concurrència competitiva.

 • Registre: 202110111303
 • Data de publicació: 10/09/2021

Consell Comarcal d'Osona

Aprovació definitiva d'una modificació del catàleg de llocs de treball.

 • Registre: 202110110466
 • Data de publicació: 10/09/2021

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 23 del pressupost d'ingressos i despeses de 2021.

 • Registre: 202110110476
 • Data de publicació: 10/09/2021

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 24 del pressupost d'ingressos i despeses de 2021.

 • Registre: 202110110478
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 16 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 452/2021.

 • Registre: 202110110297
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 16 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 448/2021.

 • Registre: 202110110298
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 16 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 282/2021.

 • Registre: 202110110300
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 16 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 63/2021.

 • Registre: 202110110301
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 16 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 441/2021.

 • Registre: 202110110304
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat d'Instrucció núm. 25 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 82/2021.

 • Registre: 202110110277
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat Social núm. 12 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 425/2020.

 • Registre: 202110110483
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat Social núm. 12 de Barcelona

Edicte de notificació de sentència de les actuacions 445/2020.

 • Registre: 202110110484
 • Data de publicació: 10/09/2021

Jutjat Social núm. 12 de Barcelona

Edicte de notificació de decret de les actuacions 249/2017.

 • Registre: 202110110485
 • Data de publicació: 10/09/2021