Menú Contingut principal

S'han trobat 92 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Llinars del Vallès

Contractació d'una psicòloga.

 • Registre: 202110110523
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de les Masies de Voltregà

Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió de la plaça de dinamitzador/a del Biblioaccés.

 • Registre: 202110111247
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament del Masnou

Aprovació definitiva de l'expedient de rectificació dels Estatuts de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL.

 • Registre: 202110111759
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Bases de la convocatòria del procés de provisió mitjançant comissió de serveis del lloc de treball de tècnic/a mitjà de Serveis Econòmics.

 • Registre: 202110112148
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Premià de Mar

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança del preu públic núm. 8, reguladora de la prestació del servei d'atenció domiciliària.

 • Registre: 202110111356
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Rubí

Aprovació definitiva de les modificacions de crèdit núm. 43/2021, 44/2021, 46/2021 i 49/2021.

 • Registre: 202110109875
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Rubí

Bases per a la selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'educació musical amb l'especialitat de trombó com a professor/a de l'Escola de Música Pere Burés en règim de personal laboral fix.

 • Registre: 202110111228
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Rubí

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al transport escolar discrecional no obligatori dels alumnes matriculats a l'Escola Joan Maragall i a l'Institut J.V. Foix, per al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110111343
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sabadell

Aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució del Centre de Serveis Socials Bàsics Centre, al carrer Covadonga, 370-378, baixos.

 • Registre: 202110110645
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sabadell

Aprovació definitiva del Projecte d'obres d'adequació de l'accessibilitat a l'equipament públic del carrer Francolí, núm. 11.

 • Registre: 202110110646
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sabadell

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5.5, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis relatius a l'ús de les instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius.

 • Registre: 202110111796
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sabadell

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8 del pressupost general per l'exercici 2021.

 • Registre: 202110111799
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Aprovació del padró de la taxa del mercat d'abastaments corresponent al quart trimestre de 2021.

 • Registre: 202110110234
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Aprovació definitiva de la modificació del pressupost núm. 5/2021, crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110110292
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Aprovació definitiva de la modificació del pressupost núm. 6/2021, per suplement de crèdit.

 • Registre: 202110110293
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Extinció del contracte d'un conserge de manteniment per jubilació.

 • Registre: 202110110284
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Baixa de personal laboral per jubilació.

 • Registre: 202110110285
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Excedència voluntària de funcionari de carrera.

 • Registre: 202110110288
 • Data de publicació: 10/09/2021

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Aprovació inicial de la proposta de l'encàrrec de gestió del Servei d'Ajuda a Domicili de l'Ajuntament a la Fundació S21, del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

 • Registre: 202110110287
 • Data de publicació: 10/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Aprovació definitiva del nomenclàtor del carrer Cal Gravat.

 • Registre: 202110110527
 • Data de publicació: 10/09/2021