Menú Contingut principal

La cerca textual està disponible des de l’1 de gener de 1998 fins avui.

Filtres actius

S'han trobat 95 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Abrera

Aprovació del padró fiscal relatiu a rebuts de la taxa per a la publicitat emesa per l'emissora municipal Ràdio Abrera, corresponent al mes d'octubre de 2022.

 • Registre: 202210154703
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Aguilar de Segarra

Contractació laboral d'un peó de manteniment de la brigada municipal.

 • Registre: 202210154769
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Arenys de Mar

Aprovació definitiva del Projecte de substitució i reforç de coberta inclinada del pavelló esportiu situat a l'avinguda Fons de les Creus s/n.

 • Registre: 202210157482
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Avinyó

Aprovació dels barems de mèrits a incloure en les bases reguladores del procés selectiu de personal per a l'estabilització de l'ocupació temporal.

 • Registre: 202210155437
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badalona

Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2023.

 • Registre: 202210155579
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Pla parcial del sector el Canyet.

 • Registre: 202210155581
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Notificació de la resolució d'incoació de l'expedient per recuperar la possessió immediata de la construcció, de propietat municipal, ubicada a la parcel·la del c. Can Castellví, núm. 72.

 • Registre: 202210154621
 • Data de publicació: 18/11/2022

Ajuntament de Barcelona

Resolució definitiva de la convocatòria de la subvenció per al desplegament d'accions d'inclusió laboral dirigides a les 1.000 persones participants en el projecte pilot "Amunt!" per a la inclusió social de persones beneficiàries de l'IMV de la ciutat de Barcelona, finançat amb fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.

 • Registre: 202210155666
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Resolució definitiva de la convocatòria de subvencions per a la instal·lació de plataformes homologades en calçada per les terrasses de la ciutat, 3a remesa.

 • Registre: 202210160374
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del contracte programa entre l'Ajuntament i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, per a la prestació dels serveis públics locals de comunicació audiovisual de Barcelona (televisió, ràdio, web, xarxes socials i altres plataformes), durant el període 2023-2026.

 • Registre: 202210160898
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Esmena d'error material a l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres (ORPIMO).

 • Registre: 202210161039
 • Data de publicació: 18/11/2022
 • Corregeix a: 202210143586

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació de crèdits pressupostaris, consistent en crèdits extraordinaris finançats amb una baixa de crèdit.

 • Registre: 202210161334
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de l'Ordenança per la qual es fixen els criteris d'accés, circulació i estacionament de vehicles en la zona de baixes emissions i es promou una mobilitat sense emissions.

 • Registre: 202210161383
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Esmena d'error material en la descripció de la resta de la finca registral núm. 58.618, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 10 de Barcelona, que consta com a finca núm. 2 en la relació de béns i drets continguda en el document del procediment d'ocupació directa dels terrenys destinats a sistema viari (clau 5) situats al carrer del Pont del Treball Digne, 19.

 • Registre: 202210155576
 • Data de publicació: 18/11/2022

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Aprovació definitiva de la declaració d'àrea de conservació i rehabilitació als carrers d'Alfons el Magnànim 40-44, Tessàlia 2-6, Prada 2-12, Sàsser 2-6 i Benevent 2-6, del barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí.

 • Registre: 202210155766
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Begues

Aprovació de les bases per a la concessió d'una subvenció amb motiu de l'organització del III Dictat Català, edició 2022.

 • Registre: 202210158428
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Berga

Aprovació definitiva del Pla d'igualtat intern 2022-2025.

 • Registre: 202210155583
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Berga

Aprovació definitiva del Pla LGTBI 2022-2025.

 • Registre: 202210155584
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Nomenament del primer tinent d'alcalde i la segona tinenta d'alcalde.

 • Registre: 202210158153
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació inicial del Pla local de joventut 2022-2026.

 • Registre: 202210154780
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació