Menú Contingut principal

Esmena d'error material en la descripció de la resta de la finca registral núm. 58.618, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 10 de Barcelona, que consta com a finca núm. 2 en la relació de béns i drets continguda en el document del procediment d'ocupació directa dels terrenys destinats a sistema viari (clau 5) situats al carrer del Pont del Treball Digne, 19.

Anunciant:
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL
Tipus d’anunci:
Urbanisme | Gestió urbanística
Data de publicació:
Número de Registre:
202210155576