Menú Contingut principal

S'han trobat 112 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació inicial del pressupost consolidat per a l'any 2022 i de la plantilla de personal, tant de l'Ajuntament com de l'empresa municipal GUSAM SA.

 • Registre: 202110140610
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Badia del Vallès

Bases i convocatòria del procés de selecció per a crear una borsa de treball d'oficials d'obra i manteniment (C2) i d'ajudants (AP) pels serveis municipals de manteniment.

 • Registre: 202110139337
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte executiu de transformació a habitatge adaptat del local comercial número 78, situat a l'avinguda Cantábrico núm. 5, 1 D.

 • Registre: 202110139341
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Bagà

Exposició pública de la devolució de la fiança dipositada com a garantia de l'execució de les obres de les cabanes ramaderes de Comabella.

 • Registre: 202110139328
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Bases particulars del procediment de concurrència pública per adjudicar la gestió cívica del punt infoJove del districte d'Horta-Guinardó.

 • Registre: 202110139279
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la 2a modificació puntual del PMU T1 La Taxonera.

 • Registre: 202110139293
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva de les bases reguladores de la convocatòria general de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

 • Registre: 202110139297
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública de l'expedient per a la cessió d'ús privatiu del local 2 de l'edifici situat al carrer de Rosselló i Porcel núm. 12, a favor de la "Casa de Melilla en Barcelona".

 • Registre: 202110141267
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública de l'expedient per a la cessió d'ús privatiu, a favor de l'entitat "Agrupament Escolta Antoni Gaudí", integrada en l'anomenada "Escoltes Catalans", de l'espai situat a la finca del carrer de Mallorca núm. 424-432.

 • Registre: 202110141271
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Modificació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions pluriennals en el marc de l'estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) a la ciutat de Barcelona.

 • Registre: 202110141622
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del Projecte executiu d'enderroc de l'Aquarama del Zoo de Barcelona.

 • Registre: 202110141817
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació definitiva del Projecte executiu de la intervenció arquitectònica per a la conversió del conjunt Padellàs/llibreteria en MUHBA-Casa de la Història, al districte de Ciutat Vella.

 • Registre: 202110140911
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu de reparacions al passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc.

 • Registre: 202110140912
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Aprovació inicial del Projecte de desconstrucció parcial de la nau principal i dels coberts auxiliars, al carrer Ferro núm. 2-4, afectada dins de la MPGM de La Marina del Prat Vermell de la Zona Franca.

 • Registre: 202110139536
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament del Brull

Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 2021/191.

 • Registre: 202110140670
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de les Cabanyes

Aprovació definitiva del Projecte de carril bici al carrer Cinc.

 • Registre: 202110139516
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Cabrera de Mar

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110142039
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la comunicació prèvia de les obres menors.

 • Registre: 202110139352
 • Data de publicació: 24/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Capolat

Informació pública de l'aprovació inicial del Projecte d'actuació específica d'implantació de dipòsits i altres infraestructures en sòl no urbanitzable en SNU per a la xarxa municipal d'aigua.

 • Registre: 202110140414
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte de reurbanització de la ronda del Guinardó i la plaça del Dr. Moragas.

 • Registre: 202110139720
 • Data de publicació: 24/11/2021