Menú Contingut principal

S'han trobat 112 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Collbató

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'àmbit d'actuació urbanística del Bosc del Misse.

 • Registre: 202110141919
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Collsuspina

Aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern.

 • Registre: 202110141665
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Cubelles

Aprovació inicial del Reglament del Cementiri Municipal i dels serveis funeraris pertinents.

 • Registre: 202110139369
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Cànoves i Samalús

Esmena d'errors materials a les bases i convocatòria del procés selectiu, en règim de mobilitat horitzontal per concurs de mèrits, d'una plaça de Guàrdia Municipal.

 • Registre: 202110140398
 • Data de publicació: 24/11/2021
 • Corregeix a: 202110134602

Ajuntament de Dosrius

Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de reparació del dipòsit soterrat d'aigües ubicat al carrer Tibidabo núm. 2.

 • Registre: 202110140907
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació definitiva de l'expedient núm. 39/2021 de modificació de crèdit.

 • Registre: 202110141052
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Aprovació definitiva de la Carta de serveis del Servei d'Atenció a la Ciutadania.

 • Registre: 202110139707
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Granollers

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis d'habitatges amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica, la conservació i la millora de l'accessibilitat, any 2021.

 • Registre: 202110140624
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Granollers

Bases específiques dels ajuts econòmics adreçats a persones d'escassa capacitat econòmica que restin gravades per l'IBI, any 2022.

 • Registre: 202110140857
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Granollers

Aprovació definitiva de les modificacions de pressupost corresponents als expedients núm. 39/2021/111 i 40/2021/111.

 • Registre: 202110141812
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Gurb

Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis especials derivats de l'oci nocturn.

 • Registre: 202110141891
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Gurb

Aprovació definitiva dels estatuts i les bases d'actuació per a la constitució i el funcionament de la Junta de Compensació per a la urbanització de la unitat d'actuació núm. 9 de Can Bussanya.

 • Registre: 202110141907
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Jorba

Inici de l'expedient per a la declaració de l'Ermita de la Mare de Déu de la Sala com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

 • Registre: 202110139456
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Jorba

Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 11/2021.

 • Registre: 202110139457
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Correcció d'ofici de les bases reguladores del procediment per a l'accés a un plaça d'agent de Policia Local, mitjançant oposició i torn lliure.

 • Registre: 202110140514
 • Data de publicació: 24/11/2021
 • Corregeix a: 202110134296

Ajuntament de Martorelles

Convocatòria d'ajudes per a impulsar l'actualització tecnològica i millora dels establiments comercials i de serveis.

 • Registre: 202110140512
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Martorelles

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/va (C1) pel sistema de concurs-oposició lliure.

 • Registre: 202110141640
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Masquefa

Bases generals del procés selectiu per a la contractació laboral, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un conserge d'equipaments esportius i la creació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110140903
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Correcció d'errors del calendari del contribuent de 2022, i d'exposició pública dels padrons i de cobrança.

 • Registre: 202110141637
 • Data de publicació: 24/11/2021
 • Corregeix a: 202110140055

Ajuntament de Pacs del Penedès

Pròrroga del contracte de treball d'una auxiliar de serveis-conserge d'Atenció Ciutadana.

 • Registre: 202110139773
 • Data de publicació: 24/11/2021