Menú Contingut principal

Filtres actius

S'han trobat 14 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 14

Ajuntament de Badia del Vallès

Bases i convocatòria del procés de selecció per a crear una borsa de treball d'oficials d'obra i manteniment (C2) i d'ajudants (AP) pels serveis municipals de manteniment.

 • Registre: 202110139337
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Cànoves i Samalús

Esmena d'errors materials a les bases i convocatòria del procés selectiu, en règim de mobilitat horitzontal per concurs de mèrits, d'una plaça de Guàrdia Municipal.

 • Registre: 202110140398
 • Data de publicació: 24/11/2021
 • Corregeix a: 202110134602

Ajuntament de Malgrat de Mar

Correcció d'ofici de les bases reguladores del procediment per a l'accés a un plaça d'agent de Policia Local, mitjançant oposició i torn lliure.

 • Registre: 202110140514
 • Data de publicació: 24/11/2021
 • Corregeix a: 202110134296

Ajuntament de Martorelles

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/va (C1) pel sistema de concurs-oposició lliure.

 • Registre: 202110141640
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Masquefa

Bases generals del procés selectiu per a la contractació laboral, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un conserge d'equipaments esportius i la creació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110140903
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Pacs del Penedès

Pròrroga del contracte de treball d'una auxiliar de serveis-conserge d'Atenció Ciutadana.

 • Registre: 202110139773
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Puig-reig

Bases de la convocatòria per urgència d'un lloc de treball de professor/a de música en règim laboral temporal pel sistema de concurs, i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110140527
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Nomenament d'una funcionària de carrera per a desenvolupar les funcions de tècnica de grau mitjà d'educació.

 • Registre: 202110139633
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu i data de la prova de la fase d'oposició.

 • Registre: 202110139747
 • Data de publicació: 24/11/2021

Ajuntament de Seva

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic mitjà com a cap d'obres, instal·lacions i serveis i la constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110139296
 • Data de publicació: 24/11/2021

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat, per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyers/eres tècnics/ques, adscrits/es a l'Oficina Tècnica del CCAP.

 • Registre: 202110141354
 • Data de publicació: 24/11/2021

Consell Comarcal de l'Anoia

Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a d'organització i processos de gestió.

 • Registre: 202110139634
 • Data de publicació: 24/11/2021

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Bases i convocatòries per a la selecció i provisió de llocs de treball temporals per a diverses àrees del Consell.

 • Registre: 202110140363
 • Data de publicació: 24/11/2021

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Bases que han de regir la convocatòria de les proves per a la selecció i la provisió d'uns llocs de treball, inclosos en l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021.

 • Registre: 202110140406
 • Data de publicació: 24/11/2021