Menú Contingut principal

S'han trobat 97 resultats per la seva cerca, mostrant del 61 al 80

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Declaració desert del procés selectiu per a la provisió definitiva de tres places d'administratius/ves (una reservada a persones amb discapacitats).

 • Registre: 202110139062
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Delegació de competències al Consorci del Bages per a la gestió de residus.

 • Registre: 202110139065
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 59, reguladora de la tinença d'animals de companyia.

 • Registre: 202110138706
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2022.

 • Registre: 202110139017
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Sol·licitud de canvi de nom de la concessió del nínxol núm. 215 del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110138780
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu de quatre places d'agents interins de la Policia Local pel procediment de màxima urgència i mitjançant concurs de mèrits.

 • Registre: 202110141018
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 31/2021.

 • Registre: 202110140261
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Súria

Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball tècnic/a mitjà/na de secretaria (A2), amb caràcter temporal.

 • Registre: 202110140184
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Talamanca

Delegació de les funcions d'alcalde en el primer tinent d'alcalde per incompatibilitat per a la tramitació i resolució de l'expedient 2021_202 de segregació de la finca registral núm. 18.

 • Registre: 202110139868
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Teià

Nomenament d'una funcionària en pràctiques com a administrativa.

 • Registre: 202110138813
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Terrassa

Aprovació inicial del pressupost general per a l'any 2022 integrat pels pressupostos de la corporació, per les bases d'execució i per les previsions d'ingressos i despeses de diversos ens.

 • Registre: 202110141037
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Tiana

Llistat provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a una plaça de treballador/a familiar.

 • Registre: 202110138913
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal, mitjançant concurs de mèrits.

 • Registre: 202110141400
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Tona

Esmena de les bases per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de dues places d'agent de la Policia Local, amb constitució de borsa.

 • Registre: 202110141401
 • Data de publicació: 23/11/2021
 • Corregeix a: 202110134497

Ajuntament de Torrelles de Foix

Bases de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva Mou-te'21.

 • Registre: 202110139064
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Viladecans

Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal d'un/a tècnic pel projecte Innodelta, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i la creació de la corresponent borsa de treball.

 • Registre: 202110141350
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Vilanova de Sau

Informació pública del Projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable de millora de l'abastament d'aigua.

 • Registre: 202110139080
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Vilanova de Sau

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds pel nomenament de jutge/essa de pau substitut/a.

 • Registre: 202110139208
 • Data de publicació: 23/11/2021

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Bases específiques i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal temporal de tècnic mitjà (A2) com a referents d'ocupació juvenil, amb adscripció a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Acompanyament Local.

 • Registre: 202110141038
 • Data de publicació: 23/11/2021

Consell Comarcal del Maresme

Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d'una borsa comarcal d'administratius/ves per a ocupar temporalment llocs de treball adherits a la borsa mitjançant conveni.

 • Registre: 202110139845
 • Data de publicació: 23/11/2021