Menú Contingut principal

S'han trobat 97 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament d'Esparreguera

Contractació en règim de dret laboral fix, mitjançant contracte indefinit d'una netejadora per superació del procés selectiu.

 • Registre: 202110140072
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Informació pública del procés d'autorització d'usos i obres provisionals per a la instal·lació d'un centre de fisioteràpia al local núm. 1 de la planta baixa de l'edifici del carrer Alegria, núm. 16-18.

 • Registre: 202110139144
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost general per a l'exercici econòmic 2021.

 • Registre: 202110140126
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Fígols

Aprovació inicial de la Memòria valorada de l'arranjament d'un tram del camí de la Baga afectat per una esllavissada.

 • Registre: 202110140266
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Gallifa

Delegació de funcions d'Alcaldia a favor d'un regidor entre els dies 22 i 24 de novembre de 2021.

 • Registre: 202110140168
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de la Garriga

Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110139059
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de la Garriga

Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

 • Registre: 202110139074
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de la Garriga

Resolució de la convocatòria d'oferta pública de transmissió de l'autorització de venda no sedentària del lloc de venda número L02 del mercat.

 • Registre: 202110139139
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Gualba

Aprovació definitiva de la Memòria valorada per a l'adequació dels espais de la masia Can Figueres.

 • Registre: 202110139063
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament d'Igualada

Nomenament de personal funcionari interí com a agents de la Policia Local.

 • Registre: 202110141036
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Lluçà

Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022.

 • Registre: 202110138856
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Aprovació inicial del Projecte executiu de renaturalització i augment del verd urbà a l'avinguda Països Catalans, entre l'avinguda de la Costa Brava i el passeig Marítim.

 • Registre: 202110138809
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Manlleu

Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de llicències per a l'ocupació i ús temporal de parcel·les a les zones dels horts municipals de Can Sangles, la platja del Dolcet, la Coma i Can Ramisa.

 • Registre: 202110138823
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Manlleu

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 34 del PGOU, a l'àmbit discontinu del parc del Torrent Magí i de l'antiga ETAP al passeig del Ter, per a la implantació d'un nou Centre d'Atenció Primària.

 • Registre: 202110138825
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Marganell

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, fins a la cobertura definitiva, d'una plaça d'administratiu/va de Serveis Generals de l'Àrea de Secretaria-Intervenció, mitjançant concurs-oposició.

 • Registre: 202110139776
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Molins de Rei

Bases específiques del procés de selecció per a la creació, amb caràcter d'urgència, d'una borsa de treball amb categoria de llicenciats/ades o graduats/des en dret, mitjançant concurs-oposició.

 • Registre: 202110140328
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Aprovació definitiva del Projecte per a la substitució i millora tecnològica dels quadres d'enllumenat públic.

 • Registre: 202110139166
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Navarcles

Notificació de citació per compareixença de deutes en període voluntari.

 • Registre: 202110139033
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Navàs

Règim de dedicació i retribucions i assistències dels membres de la corporació i la dotació econòmica dels grups polítics municipals.

 • Registre: 202110139223
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Navàs

Designació de portaveus dels grups polítics municipals.

 • Registre: 202110139225
 • Data de publicació: 23/11/2021