Menú Contingut principal

Filtres actius

S'han trobat 30 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament de Badalona

Cessament de personal eventual.

 • Registre: 202110139161
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Badalona

Nomenament de personal eventual.

 • Registre: 202110139169
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Cardedeu

Bases reguladores i convocatòria del procés de provisió d'un lloc de treball de responsable de la Unitat d'Espai Públic (A2), mitjançant concurs de mèrits.

 • Registre: 202110139079
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Cardedeu

Bases reguladores i convocatòria del procés de provisió d'un lloc de treball de cap de Gabinet d'Administració i Govern Obert (A1), pel sistema de lliure designació.

 • Registre: 202110139082
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021.

 • Registre: 202110139879
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Centelles

Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, adscrit/a a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), i creació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110141287
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Contractació en règim de dret laboral fix, mitjançant contracte indefinit d'una netejadora per superació del procés selectiu.

 • Registre: 202110140072
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament d'Igualada

Nomenament de personal funcionari interí com a agents de la Policia Local.

 • Registre: 202110141036
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Marganell

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, fins a la cobertura definitiva, d'una plaça d'administratiu/va de Serveis Generals de l'Àrea de Secretaria-Intervenció, mitjançant concurs-oposició.

 • Registre: 202110139776
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Molins de Rei

Bases específiques del procés de selecció per a la creació, amb caràcter d'urgència, d'una borsa de treball amb categoria de llicenciats/ades o graduats/des en dret, mitjançant concurs-oposició.

 • Registre: 202110140328
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Pineda de Mar

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de selecció d'una plaça de tècnic/a auxiliar de comunicació, mitjançant concurs-oposició.

 • Registre: 202110140228
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Pineda de Mar

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de selecció d'una plaça tècnic/a d'administració general, mitjançant concurs-oposició.

 • Registre: 202110140236
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Bases específiques i convocatòria que hauran de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'enginyer/a superior.

 • Registre: 202110141064
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Bases específiques i convocatòria que hauran de regir el procés de selecció de personal tècnic/a AODL de foment de la rehabilitació sostenible, amb creació de borsa.

 • Registre: 202110141066
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Bases específiques i convocatòria que hauran de regir el procés de selecció de personal tècnic/a AODL d'innovació amb creació de borsa.

 • Registre: 202110141067
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Declaració desert del procés selectiu per a la provisió definitiva de tres places d'administratius/ves (una reservada a persones amb discapacitats).

 • Registre: 202110139062
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu de quatre places d'agents interins de la Policia Local pel procediment de màxima urgència i mitjançant concurs de mèrits.

 • Registre: 202110141018
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Súria

Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball tècnic/a mitjà/na de secretaria (A2), amb caràcter temporal.

 • Registre: 202110140184
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Teià

Nomenament d'una funcionària en pràctiques com a administrativa.

 • Registre: 202110138813
 • Data de publicació: 23/11/2021

Ajuntament de Tiana

Llistat provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a una plaça de treballador/a familiar.

 • Registre: 202110138913
 • Data de publicació: 23/11/2021