Menú Contingut principal

S'han trobat 131 resultats per la seva cerca, mostrant del 61 al 80

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Convocatòria d'oferta pública de transmissió d'autoritzacions de venda en mercats de venda no sedentària.

 • Registre: 202110111448
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, l'Autoritat del Transport Metropolità i l'operador Soler Sauret, SA, en relació al règim d'ús i accés dels béns i instal·lacions per a l'execució del contracte del projecte T-Mobilitat en fase d'implantació.

 • Registre: 202110111442
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Nomenament de funcionaris interins com a agents de la Policia Local.

 • Registre: 202110111528
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Aprovació definitiva de la modificació del pressupost núm. 11/2021.

 • Registre: 202110111538
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Aprovació del compte general de l'Ajuntament i el seu Organisme Autònom Set Comunicació, corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110112571
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 10 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic, parades del mercat municipal i altres, i núm. 25 reguladora dels preus públics.

 • Registre: 202110112433
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Bases i convocatòria de la borsa de treball de personal funcionari interí de tècnic mitjà per l'execució del programa de caràcter temporal de transicions educatives, orientació i tutorització en les trajectòries formatives, acadèmiques i professionals al municipi.

 • Registre: 202110113267
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santa Maria d'Oló

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 1/2021, en la modalitat d'incorporació de romanents.

 • Registre: 202110111719
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santa Maria d'Oló

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 2/2021, en la modalitat de suplement de crèdit i baixes de despeses del pressupost ordinari.

 • Registre: 202110111727
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Santpedor

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

 • Registre: 202110111526
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sitges

Aprovació definitiva del Projecte d'obres de conservació i manteniment de la nau de la carretera de les Costes, 35 de la Brigada Municipal.

 • Registre: 202110112309
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Sitges

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general de subvencions.

 • Registre: 202110112526
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Súria

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 11/2021.

 • Registre: 202110113020
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vacarisses

Aprovació definitiva dels acords provisionals de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, formatiu, cultural, esportiu, d'entreteniment i similars.

 • Registre: 202110111618
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Viladecans

Prolongació de l'horari d'estiu a bars i restaurants fins el 30 de setembre de 2021 per pal·liar els efectes econòmics derivats de la COVID-19.

 • Registre: 202110113268
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Viladecavalls

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en el marc de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'ús de transport adaptat l'any 2021.

 • Registre: 202110112646
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència lliure no competitiva, per a la rehabilitació i millora energètica de l'envolvent d'habitatges del sector residencial al municipi.

 • Registre: 202110112307
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació inicial de la declaració del municipi com a àrea amb mercat d'habitatge tens.

 • Registre: 202110111757
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació de la modificació dels estatuts de l'Agrupació de Defensa Forestal ADF Garraf per la incorporació de l'Ajuntament de Cubelles.

 • Registre: 202110111758
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. ADMC2021000065.

 • Registre: 202110113008
 • Data de publicació: 15/09/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació