Menú Contingut principal

S'han trobat 131 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Montornès del Vallès

Suspensió de la tramitació d'expedients i de llicències en relació amb la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110113356
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Montseny

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2021.

 • Registre: 202110111632
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Muntanyola

Aprovació del compte general, corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110111506
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Navarcles

Incoació d'un expedient de baixa del padró d'habitants.

 • Registre: 202110111408
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Navarcles

Contractació d'urgència de professors de música de l'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós.

 • Registre: 202110111537
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Navarcles

Contractació urgent d'una integradora social.

 • Registre: 202110111540
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament d'Olivella

Aprovació definitiva de la modificació de l'estudi organitzatiu, el manual de funcions, la valoració de llocs de treball i la modificació de la plantilla de personal.

 • Registre: 202110111489
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament d'Olivella

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 04/2021, en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa.

 • Registre: 202110111491
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal funcionari i de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202110113014
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament del Prat de Llobregat

Licitació de les obres de conservació i manteniment de la pintura vial de la ciutat (senyalització horitzontal).

 • Registre: 202110111604
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament dels Prats de Rei

Aprovació definitiva del Projecte constructiu de la millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

 • Registre: 202110112492
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament dels Prats de Rei

Aprovació definitiva del Projecte constructiu d'actuacions de millora de la xarxa de plujanes dins del nucli urbà.

 • Registre: 202110112495
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Premià de Mar

Aprovació del padró del preu públic de serveis per la gestió dels residus comercials i industrials assimilables als municipals (RECOM 2021).

 • Registre: 202110111501
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Puigdàlber

Aprovació definitiva del Projecte de reforma i ampliació del bar de la Sala Polivalent de Puigdàlber.

 • Registre: 202110112580
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Sabadell

Aprovació del padró fiscal de l'impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110112877
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per a la utilització de serveis i instal·lacions esportives municipals.

 • Registre: 202110111425
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Aprovació de la modificació de les bases del procés selectiu d'un lloc de treball de tècnic de cultura i esports com a funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, i creació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110111518
 • Data de publicació: 15/09/2021
 • Corregeix a: 202110100783

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Declaració com a deserta de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa d'administratius per procediment d'urgència.

 • Registre: 202110111519
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 14/2021 del pressupost municipal.

 • Registre: 202110111520
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a la conservació i rehabilitació de façanes d'edificis al municipi 2020-2021.

 • Registre: 202110111456
 • Data de publicació: 15/09/2021