Menú Contingut principal

S'han trobat 131 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Font-rubí

Contractació d'una auxiliar administrativa per raons de màxima urgència, mitjançant un contracte laboral d'interinitat.

 • Registre: 202110111649
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de la Garriga

Modificació de les bases específiques per a la selecció de quinze places d'administratiu/iva com a personal funcionari, mitjançant concurs oposició lliure per a l'adopció de mesures de protecció contra la COVID-19 durant les proves del procés selectiu.

 • Registre: 202110112479
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Gironella

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2021.

 • Registre: 202110111542
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Gurb

Aprovació inicial del Reglament municipal del servei de menjador social per a la gent gran de l'Espai Activa't.

 • Registre: 202110113420
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Gurb

Delegació al Consorci d'Osona de Serveis Socials la gestió de l'ajut econòmic de finançament dels serveis socials bàsics.

 • Registre: 202110113425
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Gurb

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 07/2021.

 • Registre: 202110113427
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Bases de la convocatòria del concurs específic per proveir el lloc de treball de cap de Secció de Protecció Civil.

 • Registre: 202110112354
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Concurs específic per proveir una borsa de llocs de treball d'auxiliar tècnic/a de gestió de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 • Registre: 202110112355
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Bases de la convocatòria del concurs específic per proveir el lloc de treball de cap de Secció de Biblioteques de l'Àrea d'Educació, Innovació i Cultura.

 • Registre: 202110112357
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Aprovació definitiva del Projecte executiu d'ampliació del Gimnàs Municipal.

 • Registre: 202110111612
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Lliçà de Vall

Aprovació definitiva del Projecte executiu de les obres de reparació del paviment de calçada a diversos carrers del municipi, juny 2021.

 • Registre: 202110111615
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Manlleu

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Pla parcial urbanístic de Coromina Nord.

 • Registre: 202110111479
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament del Masnou

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la igualtat d'oportunitats de la infància i l'adolescència, línia 2, activitats extraescolars per a l'any 2021.

 • Registre: 202110113024
 • Data de publicació: 15/09/2021
 • Corregit per: 202110118969

Ajuntament de Matadepera

Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei públic d'abastament d'aigua.

 • Registre: 202110111504
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Mataró

Aprovació inicial de l'Estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de la finca del c. Pintor Velázquez, 71 i c. Benet i Serra, 26.

 • Registre: 202110111460
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Mataró

Contractació indefinida de dos professors titulars de secundària B com a personal laboral fix.

 • Registre: 202110111613
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Mataró

Contractació indefinida de professors/es titulars de secundària B com a personal laboral fix.

 • Registre: 202110111619
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Convocatòria de subvencions adreçades als centres d'ensenyament públic del municipi per al curs escolar 2021-2022.

 • Registre: 202110112447
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Convocatòria per a la concessió de premis als/les estudiants del municipi que obtinguin qualificacions excel·lents per al curs 2020-2021.

 • Registre: 202110112509
 • Data de publicació: 15/09/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Convocatòria de subvencions adreçades a les AMPA dels centres educatius públics del municipi per al curs escolar 2021-2022.

 • Registre: 202110112516
 • Data de publicació: 15/09/2021