Menú Contingut principal

S'han trobat 158 resultats per la seva cerca, mostrant del 81 al 100

Ajuntament de Santpedor

Convocatòria d'ajuts per a subministraments bàsics a persones del municipi per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i atendre diferents situacions de vulnerabilitat socioeconòmica.

 • Registre: 202110096567
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Aprovació inicial de les bases generals reguladores per a la concessió i justificació de subvencions a particulars i entitats del municipi (exclosa l'EMD de Sant Miquel de Balenyà).

 • Registre: 202110095319
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i aprofitament especial dels edificis municipals per a actes privats.

 • Registre: 202110095320
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Delegació de la gestió del fons de prestació per al finançament dels serveis socials bàsics a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana.

 • Registre: 202110095322
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Delegació en un regidor per a la celebració d'un matrimoni civil.

 • Registre: 202110095323
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sitges

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics, de l'annex 3 de Centre d'Adults, l'annex 4 de l'Escola Municipal de Música i l'annex 7 dels clubs de productes de turisme.

 • Registre: 202110096082
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sora

Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits en la modalitat de generació de crèdits.

 • Registre: 202110096373
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Aprovació inicial del Projecte executiu per a la instal·lació solar fototèrmica de 8,8kW per subministrament a instal·lació d'aigua calenta sanitària dels vestuaris del camp de futbol.

 • Registre: 202110095274
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Modificació dels membres del tribunal qualificador del procés selectiu de la borsa de tècnic/a d'ocupació i suport a l'empresa.

 • Registre: 202110097188
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Revocació de delegació de competències.

 • Registre: 202110097438
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Modificació dels nomenaments dels tinents d'alcalde.

 • Registre: 202110097439
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Terrassa

Aprovació inicial del Pla de millora urbana de remodelació PM-BAL240 del carrer de Baldrich 240.

 • Registre: 202110095264
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Terrassa

Bases i convocatòria del concurs-oposició de promoció interna per a cobrir cinc places de caporal de la Policia Municipal.

 • Registre: 202110096420
 • Data de publicació: 16/07/2021
 • Corregit per: 202110108348, 202110101687

Ajuntament de Tona

Aprovació inicial del Reglament d'ús de l'Espai Muriel Casals.

 • Registre: 202110096431
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Tona

Relació d'objectes perduts dipositats a les dependències de la Policia Municipal.

 • Registre: 202110096433
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació inicial del Reglament d'ús i cessió dels equipaments cívics i culturals.

 • Registre: 202110096436
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació inicial del Reglament de la Comissió de Participació Ciutadana.

 • Registre: 202110096437
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Tordera

Aprovació inicial de la convocatòria i les bases reguladores del procés d'inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

 • Registre: 202110095475
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Torrelles de Foix

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal d'escola bressol.

 • Registre: 202110094948
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Vallbona d'Anoia

Informació pública de les bases i dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SES CEIP.

 • Registre: 202110096016
 • Data de publicació: 16/07/2021