Menú Contingut principal

Filtres actius

S'han trobat 17 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 17

Ajuntament de Berga

Conveni per l'encomana de gestió de l'Ajuntament a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà per al Pla de reactivació de l'ocupació per al 2021, en el marc del catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 de la Diputació de Barcelona.

 • Registre: 202110095090
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Castelldefels

Avocació temporal de competències durant el període estival.

 • Registre: 202110097492
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Modificació de la determinació del nombre, característiques i retribucions dels membres de la corporació.

 • Registre: 202110095429
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Nomenaments dels membres de les comissions informatives de caràcter permanent.

 • Registre: 202110095432
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Modificació de l'error de transcripció de la delegació general d'atribucions de l'Alcaldia respecte la gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives àrees d'actuació als membres de la Junta de Govern Local.

 • Registre: 202110095433
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Gualba

Delegació de les funcions de l'Alcaldia.

 • Registre: 202110097083
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la 1a tinent d'alcalde.

 • Registre: 202110095095
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sant Pere de Torelló

Delegació del Ple a la Junta de Govern Local de diversos acords respecte a la licitació del contracte de subministrament del Projecte executiu per a la modificació de la xarxa distribució de calor del sector carrer Font.

 • Registre: 202110095243
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sant Pere de Torelló

Delegació del Ple a la Junta de Govern Local de la competència per aprovar el Projecte executiu per a la modificació de la xarxa de distribució de calor del sector del carrer Font.

 • Registre: 202110095245
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Delegació de la gestió del fons de prestació per al finançament dels serveis socials bàsics a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana.

 • Registre: 202110095322
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Delegació en un regidor per a la celebració d'un matrimoni civil.

 • Registre: 202110095323
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Revocació de delegació de competències.

 • Registre: 202110097438
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Modificació dels nomenaments dels tinents d'alcalde.

 • Registre: 202110097439
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Prysmian Cables Spain, SAU per a la cessió temporal d'ús a títol gratuït del local ubicat al carrer Recreo núm. 6 baixos.

 • Registre: 202110095424
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. (Museu del Ferrocarril a Catalunya) per a l'establiment d'una oficina de turisme al Museu i regular la concessió i l'execució d'una subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal.

 • Registre: 202110095908
 • Data de publicació: 16/07/2021

Diputació de Barcelona. Secretaria General

Assignació a la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns l'exercici de les competències en matèria de formació interna.

 • Registre: 202110097102
 • Data de publicació: 16/07/2021

Diputació de Barcelona. Servei d'Administració de Recursos Humans

Acord que deixa sense efecte la dedicació exclusiva del portaveu adjunt del grup polític ERC-AM.

 • Registre: 202110097328
 • Data de publicació: 16/07/2021