Menú Contingut principal

S'han trobat 158 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament del Masnou

Convocatòria per a la concessió de subvencions extraordinàries a les empreses locals afectades per la limitació en el desenvolupament de la seva activitat econòmica amb motiu de la COVID-19.

 • Registre: 202110096015
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament del Masnou

Convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de l'economia local, la consolidació del teixit productiu i l'impuls del mercat de treball, línies 2 i 4, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de promoció econòmica per a l'any 2021.

 • Registre: 202110096021
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament del Masnou

Aprovació definitiva del Projecte executiu refós de les obres de rehabilitació de l'edifici dels Masovers de la casa del Marqués.

 • Registre: 202110097055
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Mataró

Exposició pública de l'expedient del compte general corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110095223
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Mataró

Sol·licitud d'autorització d'usos i obres provisionals per a condicionament de local per a una activitat d'acadèmia de ball al carrer de Francisco Herrera, 49.

 • Registre: 202110095225
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Aprovació inicial de l'Ordenança d'edificació.

 • Registre: 202110095023
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Aprovació inicial de l'Ordenança d'aparcaments i guals.

 • Registre: 202110095039
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a fer front a l'impacte econòmic negatiu causat per la COVID-19.

 • Registre: 202110095982
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Montcada i Reixac

Aprovació inicial del Pla de millora urbana de la Normativa de la zona 15 de Terra Nostra.

 • Registre: 202110095427
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Montmajor

Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució de l'adequació del camí de vianants que uneix el nucli de Montmajor amb la urbanització de les Alzines.

 • Registre: 202110095483
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Bases i convocatòria per seleccionar tres operaris/àries especialistes de jardineria reservades a la inclusió de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, i creació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110095133
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Bases i convocatòria del concurs-oposició lliure per a la selecció de dos subalterns/nes d'edificis municipals, en règim de funcionaris/àries de carrera, i la creació d'una borsa de treball per a cobrir possibles vacants i substitucions.

 • Registre: 202110095134
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació definitiva del Pla de convivència 2021-2025.

 • Registre: 202110095289
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Bases i convocatòria del concurs-oposició per a la provisió de dues places de caporal de la Policia Local mitjançant promoció interna.

 • Registre: 202110095291
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament d'Olèrdola

Bases específiques per a la concessió d'ajuts de l'Àrea de Serveis Socials pel material escolar pel curs 2021-2022.

 • Registre: 202110096460
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Palafolls

Aprovació definitiva del canvi de sistema d'actuació urbanístic de la unitat d'actuació núm. 3.

 • Registre: 202110097346
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la 1a tinent d'alcalde.

 • Registre: 202110095095
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Pallejà

Rectificació de l'error material a la denominació de la licitació i aprovació del Projecte tècnic d'obres de conversió del casc antic de Pallejà en zona per a vianants, fase 3.

 • Registre: 202110095295
 • Data de publicació: 16/07/2021
 • Corregeix a: 202110061216

Ajuntament de Piera

Convocatòria i bases reguladores per a cobrir dos llocs de treball de Secretaria i d'Intervenció, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 • Registre: 202110096096
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament del Prat de Llobregat

Modificació de la quantia en la convocatòria d'ajuts amb finalitat de caràcter social en els àmbits de les activitats d'estiu 2021 i extraescolars per al curs 2021-22.

 • Registre: 202110096430
 • Data de publicació: 16/07/2021