Menú Contingut principal

S'han trobat 199 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Àrea Metropolitana de Barcelona

Rectificació de l'aprovació definitiva de les bases per a la concessió d'ajuts econòmics relacionats amb els tributs metropolitans per atendre situacions especials plantejades per la COVID-19 (versió en castellà).

 • Registre: 202110062926
 • Data de publicació: 30/04/2021
 • Corregeix a: 202110048217

Ajuntament d'Argentona

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal.

 • Registre: 202110062829
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Convocatòria de subvencions, amb les condicions i requisits, per a la concessió dels ajuts de material escolar per al curs 2021/2022.

 • Registre: 202110062978
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació de les tarifes per a l'any 2021 i successius del Parc d'Atraccions del Tibidabo.

 • Registre: 202110062354
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Barcelona

Ampliació de la suspensió en l'àmbit d'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes de les parcel·les confrontants al carrer d'Enric Granados, entre Diputació i Consell de Cent, i la plaça del Doctor Letamendi i l'avinguda Diagonal.

 • Registre: 202110064839
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació inicial del Projecte de substitució de l'enllumenat dels passadissos de la planta baixa del Mercat Municipal del Ninot.

 • Registre: 202110061064
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació inicial del Projecte executiu de remodelació de nous banys al Mercat Municipal de Fort Pienc.

 • Registre: 202110061090
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Begues

Aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdit núm. 3/2021.

 • Registre: 202110065144
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Bigues i Riells

Bases i convocatòria per al procés selectiu, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de dinamitzador juvenil en règim de personal laboral.

 • Registre: 202110060480
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Aprovació inicial del Projecte constructiu de les obres d'obertura del Parc de Can Rius.

 • Registre: 202110060950
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del polígon d'actuació PA-1 (La Salut 2).

 • Registre: 202110060959
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Contractació per urgència, per substitució, d'una mestra d'educació infantil a l'Escola Bressol Municipal La Lluna.

 • Registre: 202110060978
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Calldetenes

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de peó de brigada, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal.

 • Registre: 202110062834
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Canovelles

Aprovació inicial del projecte d'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge.

 • Registre: 202110060778
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Cardedeu

Contractacions del primer trimestre de 2021.

 • Registre: 202110060243
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Convocatòria del procediment per a l'atorgament de subvencions a entitats sense afany de lucre per a l'any 2021.

 • Registre: 202110062396
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Castellar del Vallès

Convocatòria del procediment per a l'atorgament de subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a l'any 2021.

 • Registre: 202110062399
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació inicial de l'expedient de modificació núm. 3 del pressupost general.

 • Registre: 202110062910
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances núm. 43, reguladora del preu públic pels serveis d'educació, esports, cultura, joventut i infància, i núm. 46, reguladora del preu públic pels serveis prestats al PEM Guiera.

 • Registre: 202110059514
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació del padró de cursos de piscina i gimnàs de la instal·lació esportiva Can Xarau, corresponent al 3r trimestre de la temporada 2020/2021.

 • Registre: 202110060768
 • Data de publicació: 30/04/2021