Menú Contingut principal

S'han trobat 199 resultats per la seva cerca, mostrant del 61 al 80

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Bases i convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir de manera temporal les necessitats del servei derivades de les eventuals manques de personal a la Policia Local.

 • Registre: 202110063081
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Aprovació del padró/llistat de cobrament de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, exercici 2021.

 • Registre: 202110060881
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Aprovació de la modificació parcial dels preus públics del grup IX per la prestació de serveis i cessió d'espais del museu municipal, per a l'any 2021.

 • Registre: 202110060502
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Aprovació provisional de la modificació dels articles 5 i 6.4 de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

 • Registre: 202110062830
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Aprovació inicial del Projecte executiu d'obres de reurbanització dels carrers Falguera i Batista.

 • Registre: 202110060284
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

Contractació per urgència amb un contracte laboral temporal, per circumstàncies d'acumulació de tasques a les oficines municipals.

 • Registre: 202110061023
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera

Aprovació inicial del Projecte constructiu per la millora del camí entre Cal Gironella i el Castell de Boixadors (Anoia)-fase 2.

 • Registre: 202110060885
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Convocatòria del procés selectiu, per concurs de mèrits, d'una plaça laboral temporal de jardiner/a.

 • Registre: 202110060786
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

Aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de beques escolars individuals pels alumnes d'infantil, primària i secundària, curs escolar 2021-2022.

 • Registre: 202110060222
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Baixes d'ofici en el padró municipal d'habitants.

 • Registre: 202110060432
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2021.

 • Registre: 202110064710
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Aprovació de la 4a convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris a persones en situació de vulnerabilitat per efectes de la COVID-19, en règim de concurrència competitiva.

 • Registre: 202110060940
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Nomenament d'una funcionària interina a temps complert per al lloc de treball d'auxiliar administrativa.

 • Registre: 202110060694
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Aprovació del Protocol d'actuació pel qual es regula la col·laboració en l'exercici per delegació de la competència de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

 • Registre: 202110060750
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Aprovació inicial del Projecte d'obres de la nova llar d'infants.

 • Registre: 202110064222
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en moneda local digital per a projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l'economia social i solidària en el marc del circuit de comerç social.

 • Registre: 202110064019
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

Aprovació inicial del Projecte d'obres municipals ordinàries de cobriment i tancament de l'Àrea d'Aportació.

 • Registre: 202110060716
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Aprovació inicial de la Memòria valorada per a la reordenació de l'aparcament públic situat davant de la Llar d'Infants Xiroi.

 • Registre: 202110060691
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, d'un/a tècnic/a en règim de funcionari/ària interí/na per a l'execució de programes de caràcter temporal, per a l'observatori del Servei de Desenvolupament Local i Comerç.

 • Registre: 202110060833
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Seva

Delegació a favor d'un regidor per a la celebració de matrimoni civil.

 • Registre: 202110061086
 • Data de publicació: 30/04/2021