Menú Contingut principal

S'han trobat 199 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Montcada i Reixac

Suspensió de l'atorgament de llicències d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes, pel termini d'un any.

 • Registre: 202110060915
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Montgat

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs-oposició en règim d'interinitat, d'una plaça d'arquitecte tècnic o enginyer/a tècnic de l'edificació de la plantilla de personal laboral.

 • Registre: 202110061832
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Muntanyola

Aprovació de l'encàrrec a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana la gestió dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d'igualtat, immigració, joventut i habitatge, i del conveni regulador d'aquest règim de col·laboració.

 • Registre: 202110060977
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Navarcles

Aprovació inicial del Projecte executiu per la connexió del clavegueram al carrer Ubach.

 • Registre: 202110060955
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament d'Orís

Aprovació definitiva del Projecte de construcció d'una coberta per la pista del Parc Bonavista.

 • Registre: 202110060830
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament d'Orís

Aprovació definitiva del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals 2021-2026.

 • Registre: 202110060836
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Palafolls

Bases reguladores de subvencions al sector econòmic per a la compensació de pèrdues econòmiques per pal·liar els efectes de la COVID-19 (versió en castellà).

 • Registre: 202110065085
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Palafolls

Aprovació inicial de la modificació del Projecte d'urbanització del vial de connexió entre els sectors 27 i 36 industrials nord.

 • Registre: 202110065132
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Palafolls

Aprovació inicial de la modificació del Pla general d'ordenació territorial i urbana d'adaptació a la delimitació de terme municipal.

 • Registre: 202110065142
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Palafolls

Bases reguladores de subvencions al sector econòmic per la compensació de pèrdues econòmiques per pal·liar els efectes de la COVID-19 (versió en català).

 • Registre: 202110065146
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Palafolls

Aprovació inicial, per segona vegada, de la modificació del Pla general d'ordenació territorial i urbana d'infraestructures comunes dels àmbits urbanístics de l'àrea industrial nord.

 • Registre: 202110065152
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Palafolls

Bases reguladores de subvencions al sector econòmic per la compensació de pèrdues econòmiques per pal·liar els efectes de la COVID-19 (versió en castellà).

 • Registre: 202110065155
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Palafolls

Bases reguladores de subvencions i ajuts a la renda per a la compensació de pèrdues econòmics com a conseqüència de la COVID-19 (versió en català).

 • Registre: 202110065173
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Palafolls

Bases reguladores de subvencions i ajuts a la renda per a la compensació de pèrdues econòmics com a conseqüència de la COVID-19 (versió en castellà).

 • Registre: 202110065175
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Parets del Vallès

Fixació de la retribució de la regidora de Drets Socials, Participació i Innovació.

 • Registre: 202110060976
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Polinyà

Contractacions i nomenaments de personal, abril 2021.

 • Registre: 202110060342
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Roda de Ter

Aprovació inicial del Projecte de distribució de la planta primera en l'edifici existent de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110060661
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sabadell

Aprovació dels padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, rústica i béns de característiques especials i de la taxa de residus corresponents a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110063224
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sagàs

Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110060617
 • Data de publicació: 30/04/2021

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Correcció d'error material en les bases específiques del concurs oposició per cobrir diverses places de la plantilla de personal funcionari.

 • Registre: 202110060491
 • Data de publicació: 30/04/2021
 • Corregeix a: 202110050467