Menú Contingut principal

Resultats del cercador

Resultats amb la paraula “subvencions”

Del dia al

S'han trobat 66 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants.

 • Registre: 022016004163
 • Data de publicació: 21/03/2016

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Convocatòria de subvencions per finançar projectes educatius a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2016.

 • Registre: 022016004940
 • Data de publicació: 31/03/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a favor d'associacions de mares i pares d'alumnes per a l'any 2016.

 • Registre: 022016008745
 • Data de publicació: 25/05/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, Esports i Joventut. Gerència de Serveis d'Educació

Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions al finançament i recolzament d'escoles infantils de titularitat privada sense finalitat de lucre a Barcelona.

 • Registre: 022016015337
 • Data de publicació: 02/09/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Convocatòria de subvencions de l'Àrea d'Atenció a les Persones.

 • Registre: 022016003048
 • Data de publicació: 26/02/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Aprovació de la concessió de subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre de l'Àrea d'Atenció a les Persones per a l'any 2016, en l'àmbit de Benestar Social.

 • Registre: 022016010748
 • Data de publicació: 20/06/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals. Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

Convocatòria de subvencions per adquirir habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte del DL 1/2015 i l'adquisició a preu per sota mercat.

 • Registre: 022016013309
 • Data de publicació: 27/07/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports

Convocatòria de subvencions per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars.

 • Registre: 022016017682
 • Data de publicació: 11/10/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Convocatòria per promoure l'ocupació en la indústria local.

 • Registre: 022016004622
 • Data de publicació: 24/03/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions Internacionals

Convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre Oferta d'accions d'educació per al desenvolupament 2016.

 • Registre: 022016012533
 • Data de publicació: 18/07/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions Internacionals

Convocatòria de subvencions per donar suport a accions de promoció dels Drets Humans en l'àmbit internacional, 2016.

 • Registre: 022016012559
 • Data de publicació: 18/07/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions Internacionals

Convocatòria de subvencions per donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament, 2016.

 • Registre: 022016012560
 • Data de publicació: 18/07/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions Internacionals

Convocatòria de subvencions per donar suport a accions d'educació per al desenvolupament, 2016.

 • Registre: 022016012561
 • Data de publicació: 18/07/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts.

 • Registre: 022016004487
 • Data de publicació: 21/03/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa complementari de finançament de les llars d'infants per al curs 2014-2015, 2a edició, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

 • Registre: 022016005323
 • Data de publicació: 06/04/2016

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Incrementar la quantia total de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l'any 2016, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

 • Registre: 022016005519
 • Data de publicació: 12/04/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

 • Registre: 022016007694
 • Data de publicació: 11/05/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa complementari de millora de camins municipals, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

 • Registre: 022016010319
 • Data de publicació: 13/06/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts.

 • Registre: 022016010891
 • Data de publicació: 27/06/2016

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Cooperació Local

Aprovació del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i la concessió d'ajuts.

 • Registre: 022016012132
 • Data de publicació: 11/07/2016

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació