Menú Contingut principal

Filtres actius

S'han trobat 12 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 12

Ajuntament d'Argençola

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per a l'ús i ocupació d'espais públics i l'ús dels camins de titularitat municipal.

 • Registre: 202310004614
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Balsareny

Aprovació del Pla local de joventut.

 • Registre: 202310004081
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Berga

Aprovació definitiva del Pla local d'habitatge.

 • Registre: 202310004576
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Berga

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions i equipaments municipals.

 • Registre: 202310005885
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Granera

Esmena d'error material en l'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023 i següents.

 • Registre: 202310005374
 • Data de publicació: 24/01/2023
 • Corregeix a: 202210192783, 202310002396

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Mataró

Activació en fase d'alerta del Protocol d'actuació municipal per vent, inclòs en el DUPROCIM.

 • Registre: 202310006885
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament del Prat de Llobregat

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 • Registre: 202310006724
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 51, reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sol i del subsòl (ORPIME).

 • Registre: 202310004369
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Sentmenat

Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament.

 • Registre: 202310004533
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vallgorguina

Aprovació inicial del Reglament d'ús i gaudi dels parcs, jardins i zones verdes i d'esbarjo.

 • Registre: 202310004395
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de l'Ordenança metropolitana reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús entre Barcelona i l'Aeroport del Prat de Llobregat (servei Aerobús).

 • Registre: 202310006953
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Aprovació definitiva de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.

 • Registre: 202310006639
 • Data de publicació: 24/01/2023

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació