Menú Contingut principal

S'han trobat 116 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Berga

Aprovació definitiva del Pla LGTBI 2022-2025.

 • Registre: 202210155584
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Nomenament del primer tinent d'alcalde i la segona tinenta d'alcalde.

 • Registre: 202210158153
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació inicial del Pla local de joventut 2022-2026.

 • Registre: 202210154780
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2022.

 • Registre: 202210154781
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canovelles

Aprovació definitiva del Pla local de salut per als anys 2022-2026.

 • Registre: 202210155293
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Canyelles

Aprovació definitiva del Projecte executiu de la 6a fase de les obres d'urbanització del sector Les Palmeres, exclòs el polígon II, i la imposició de quotes urbanístiques.

 • Registre: 202210161214
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Capolat

Aprovació inicial del Projecte per a la construcció d'un dipòsit d'aigua a Farners.

 • Registre: 202210158389
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places de la plantilla de l'Ajuntament per la via extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal.

 • Registre: 202210157137
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Castellolí

Aprovació inicial del Projecte executiu d'instal·lació solar fotovoltaica de 70,70 kWp al Poliesportiu Municipal.

 • Registre: 202210155299
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Castellolí

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2022.

 • Registre: 202210155420
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aprovació del padró corresponent a la 2a liquidació de l'Escola Municipal de Música per al curs 2022-2023.

 • Registre: 202210160900
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 44/2022.

 • Registre: 202210160895
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Aprovació inicial del Projecte d'obres de millores i reparacions a les escoles i escoles bressols municipals.

 • Registre: 202210154523
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits del pressupost general.

 • Registre: 202210161159
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Folgueroles

Aprovació del padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal, corresponent a la quota i menjador del mes de novembre de 2022.

 • Registre: 202210154658
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Gaià

Aprovació inicial de la Memòria valorada d'adequació de l'àrea d'aportació de residus de Galera.

 • Registre: 202210161155
 • Data de publicació: 18/11/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Gavà

Aprovació definitiva de les bases reguladores específiques de subvencions per al foment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, mitjançant l'autoocupació i la creació de micropimes, pimes i iniciatives d'economia social.

 • Registre: 202210155509
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Gironella

Remissió de l'expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona i emplaçament als interessats en recurs contenciós-administratiu (procediment ordinari) núm. 469/2022-F.

 • Registre: 202210160070
 • Data de publicació: 18/11/2022

Ajuntament de Granollers

Aprovació definitiva de la pròrroga del III Pla d'igualtat de gènere.

 • Registre: 202210154843
 • Data de publicació: 18/11/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Gurb

Informació pública de la sol·licitud d'autorització d'enderroc de cobert ramader, reforma i ampliació de nau ramadera a la finca El Boscàs.

 • Registre: 202210161180
 • Data de publicació: 18/11/2022