Menú Contingut principal

Filtres actius

S'han trobat 37 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament de Badalona

Aprovació de la modificació del text de les bases generals per regular la provisió de places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de carrera i personal laboral fix de l'Ajuntament per promoció interna.

 • Registre: 202210113299
 • Data de publicació: 05/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial de l'establiment del Servei de garantia alimentària.

 • Registre: 202210113571
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació inicial del Reglament municipal regulador del servei de mediació comunitari.

 • Registre: 202210113235
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Barcelona

Modificació del règim horari de les terrasses de la Vila de Gràcia, amb motiu de la celebració de la Festa Major de Gràcia.

 • Registre: 202210114563
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Barcelona

Aprovació de la definició genèrica d'ancoratge i mapa dels carrers del districte de Gràcia en els quals se situen els ancoratges necessaris dels guarniments de la Festa Major del districte de Gràcia.

 • Registre: 202210114692
 • Data de publicació: 05/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Begues

Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

 • Registre: 202210113246
 • Data de publicació: 05/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Canyelles

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal del soroll i les vibracions del municipi.

 • Registre: 202210112903
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Canyelles

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació del Servei d'escola bressol.

 • Registre: 202210112990
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació definitiva de l'establiment dels Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i llurs famílies.

 • Registre: 202210113206
 • Data de publicació: 05/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general municipal de circulació de vehicles.

 • Registre: 202210114485
 • Data de publicació: 05/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Cardona

Aprovació inicial del Reglament del Consell de la Salut.

 • Registre: 202210113171
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament d'Esparreguera

Aprovació definitiva de la instrucció per a l'elaboració i notificació dels actes administratius i la seva publicació en butlletins oficials i plataformes de difusió de la informació pública.

 • Registre: 202210115791
 • Data de publicació: 05/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora dels preus públics, en relació amb l'establiment del preu públic per l'activitat de sortides vinculades al Projecte de memòria democràtica per a l'exercici 2022.

 • Registre: 202210114479
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora dels preus públics, en relació amb els casals municipals d'infància i joventut, per al curs 2022-2023.

 • Registre: 202210115611
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Gavà

Aprovació inicial del Pla d'acció de l'Agenda urbana de l'Ajuntament.

 • Registre: 202210113510
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Granollers

Aprovació inicial de l'Ordenança municipal del paisatge i de la publicitat.

 • Registre: 202210112905
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de la Llagosta

Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

 • Registre: 202210113466
 • Data de publicació: 05/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de la Llagosta

Aprovació inicial del Reglament regulador dels serveis d'atenció domiciliària, mitjançant adhesió al Reglament comarcal aprovat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • Registre: 202210113478
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Mollet del Vallès

Aprovació inicial del Pla director de la bicicleta.

 • Registre: 202210113201
 • Data de publicació: 05/08/2022

Ajuntament de Navarcles

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4.17, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol.

 • Registre: 202210113273
 • Data de publicació: 05/08/2022