Menú Contingut principal

La cerca textual està disponible des de l’1 de gener de 1998 fins avui.

Filtres actius

S'han trobat 13 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 13

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans. Servei de Planificació de Recursos Humans

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal.

 • Registre: 202210113014
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans. Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

 • Registre: 202210113100
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans. Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic

Aprovació inicial de la plantilla de personal laboral de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, vinculada al Pla d'ordenació de recursos humans 2022-2025.

 • Registre: 202210113101
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Educació

Aprovació de la resolució de la convocatòria núm. 202220225120013153 per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social per al curs 2020-2021.

 • Registre: 202210113421
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Cultura

Convocatòria de subvencions destinades a finançar l'activitat cultural d'ateneus que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2022.

 • Registre: 202210113362
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Diputació de Barcelona. Oficina d'Accés i Gestió de la Contractació

Aprovació de les bases i la convocatòria S-11/22 del procés selectiu de personal tècnic/a superior en esports i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202210113137
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat referida a funcions de gestió i recaptació de tributs, d'altres ingressos de dret públic municipals i de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

 • Registre: 202210113216
 • Data de publicació: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Figaró-Montmany referida a funcions de recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

 • Registre: 202210113218
 • Data de publicació: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Tagamanent referida a funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i de determinats ingressos de dret públic municipals.

 • Registre: 202210113220
 • Data de publicació: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Sant Celoni referida a funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i de determinats ingressos de dret públic municipals.

 • Registre: 202210113221
 • Data de publicació: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Delegació i acceptació de la delegació de la Comunitat de Regants del Rec de Dalt de la Riera de Vallcàrquera de Figaró-Montmany referida a funcions de recaptació de determinats ingressos de dret públic.

 • Registre: 202210113222
 • Data de publicació: 01/08/2022

Diputació de Barcelona. Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional

Desistiment del sorteig Diba Challenge.

 • Registre: 202210113598
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Diputació de Barcelona. Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Aprovació inicial del Projecte constructiu de l'itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre l'accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, i relació de béns i drets afectats d'expropiació i/o ocupació temporal.

 • Registre: 202210113259
 • Data de publicació: 01/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius