Menú Contingut principal

S'han trobat 184 resultats per la seva cerca, mostrant del 61 al 80

Ajuntament de Moià

Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, relativa al servei municipal d'abastament aigua potable.

 • Registre: 202210112939
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Molins de Rei

Convocatòria per a les cessions d'ús de les diverses parcel·les municipals destinades a horts urbans.

 • Registre: 202210110928
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Montcada i Reixac

Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm. 73/2022, núm. 76/2022, núm. 77/2022, núm. 81/2022 i núm. 82/2022.

 • Registre: 202210110577
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Montcada i Reixac

Aprovació provisional de l'expedient de modificació de l'article 5.1 de l'Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per la retirada i la immobilització de vehicles en la via pública.

 • Registre: 202210111055
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Montgat

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a superior economista i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202210112904
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Montmeló

Aprovació de l'actualització de preus del Projecte d'urbanització del PA16.

 • Registre: 202210111850
 • Data de publicació: 01/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació definitiva del Pla director de salut pública 2022-2025.

 • Registre: 202210110859
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de la Nou de Berguedà

Convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut.

 • Registre: 202210110715
 • Data de publicació: 01/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament d'Olvan

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2022.

 • Registre: 202210111945
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Pacs del Penedès

Iniciació de l'expedient per a la declaració de l'Església Parroquial de Sant Genís com a bé cultural d'interès local, BCIL, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

 • Registre: 202210110866
 • Data de publicació: 01/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament de Palafolls

Aprovació del padró de la taxa pels serveis generals de l'Escola de Música i Dansa del mes de juliol de 2022 de música.

 • Registre: 202210113028
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Pallejà

Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 53/2022, núm. 54/2022, núm. 55/2022, núm. 56/2022 i núm. 57/2022.

 • Registre: 202210113606
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament del Papiol

Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja d'edificis i instal·lacions municipals.

 • Registre: 202210110591
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament del Papiol

Aprovació definitiva del Projecte ordinari d'obres de reforma interior d'habitatge unifamiliar adossat sense afectació estructural ni canvi de distribució al carrer Pare Remigi, núm. 6.

 • Registre: 202210110596
 • Data de publicació: 01/08/2022

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament del Papiol

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/2022.

 • Registre: 202210110602
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament del Papiol

Aprovació provisional de la revisió puntual segona de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022, pel que fa a l'Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.

 • Registre: 202210110980
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament del Papiol

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGM PAU Les Escletxes.

 • Registre: 202210110985
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament del Papiol

Aprovació inicial de la modificació puntual de PGM per a la creació d'àmbit de serveis tècnics entre passatge Parellada i Anselm Clavé, cantonada Cardenal Casañas.

 • Registre: 202210110989
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Ajuntament del Papiol

Aprovació de la forma de gestió del servei públic municipal de Centre d'Atenció a la Gent Gran, prestacions bàsiques, concertades, complementàries i/o accessòries.

 • Registre: 202210111993
 • Data de publicació: 01/08/2022

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Perafita

Aprovació definitiva de l'Ordenança de contribucions especials per a les obres del clavegueram separatiu del carrer Sant Miquel.

 • Registre: 202210110896
 • Data de publicació: 01/08/2022