Menú Contingut principal

S'han trobat 142 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Alella

Bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal d'un tècnic mitjà d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) i la creació d'una borsa de treball de tècnics mitjans temporals per a programes subvencionats, mitjançant concurs oposició lliure.

 • Registre: 202110140715
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Arenys de Mar

Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les AMPA i AFA dels centres educatius d'infantil i primària.

 • Registre: 202110138588
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Argentona

Aprovació de la convalidació de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202110138454
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació inicial del Projecte d'obra de reforma de l'enllumenat públic de la plaça Major.

 • Registre: 202110140612
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Nomenament de funcionari interí.

 • Registre: 202110138499
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació inicial de l'expedient núm. 30 de modificació de crèdit per baixes i suplements de crèdit.

 • Registre: 202110140761
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva de l'expedient núm. 29 de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris.

 • Registre: 202110140762
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació definitiva de l'expedient núm. 27 de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris.

 • Registre: 202110140765
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic i de millora urbana dels equipaments situats al carrer d'Espronceda núm. 320 i 322-324, i passatge Bofarull 1-5 als barris de Navas i La Sagrera.

 • Registre: 202110138235
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic d'ordenació del subsòl per a la implantació d'una subestació elèctrica vinculada al projecte MareNostrum 5 a l'entorn dels Jardins de Torre Girona.

 • Registre: 202110138237
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Esmena parcial de la publicació de la resolució d'atorgament i denegació definitiu de la convocatòria de subvencions de cooperació per a la Justícia Global de l'any 2021.

 • Registre: 202110138328
 • Data de publicació: 22/11/2021
 • Corregeix a: 202110128345

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva de la Carta Municipal de Barcelona, el PEIiMU per a la concreció dels sòls d'equipament i zona verda del recinte industrial Palo Alto i per a la regulació de l'equipament situat a la nau E del recinte.

 • Registre: 202110138626
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Bases específiques Premi de salut laboral Ignasi Fina 2021.

 • Registre: 202110139288
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Resolució definitiva de subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració, any 2021.

 • Registre: 202110140773
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Convocatòria pluriennal (2022-2023) per a la concessió de subvencions per a diferents actuacions adreçades a millorar l'accés als drets socials i laborals de les persones treballadores sexuals.

 • Registre: 202110140836
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació de la Memòria valorada per al canvi de sorra de l'àrea d'esbarjo de gossos, dels Jardins de Bacardí, al barri de la Maternitat i Sant Ramon, al districte de Les Corts.

 • Registre: 202110139333
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Cementiris de Barcelona, SA

Llistat de sepultures de les que se n'ha obert expedient administratiu de titularitat provisional.

 • Registre: 202110138753
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació voluntària de l'àmbit 2 (A02) del Pla especial i de millora urbana per a la regularització dels equipaments en l'àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic Mercat del Peix).

 • Registre: 202110139298
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Adjudicació de l'autorització d'ús d'un lloc de venda en règim d'autoservei situat al Mercat Municipal de Ciutat Meridiana.

 • Registre: 202110138580
 • Data de publicació: 22/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Berga

Continuïtat de la contractació de personal laboral temporal en règim d'interinitat del lloc de treball d'oficial 2a jardinería.

 • Registre: 202110138394
 • Data de publicació: 22/11/2021