Menú Contingut principal

S'han trobat 142 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Borredà

Convocatòria pública per a cobrir la plaça vacant de jutge/essa de pau titular.

 • Registre: 202110137999
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de les Cabanyes

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 09/21.

 • Registre: 202110139505
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Calaf

Informació pública d'un expedient de recerca de la titularitat de béns o drets.

 • Registre: 202110139749
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Calders

Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del servei públic de la llar d'infants.

 • Registre: 202110138355
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició de promoció interna per a la provisió d'una plaça de tècnic mitjà, subgrup A, vacant a la plantilla de personal funcionari.

 • Registre: 202110137948
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Capolat

Aprovació inicial del Projecte de construcció d'un pou de captació d'aigua per l'abastament del nucli de Coforb.

 • Registre: 202110139317
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cardedeu

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del vial del carrer de la Serreta (PAU-102).

 • Registre: 202110138585
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Castellbisbal

Modificació dels preus públics de la Deixalleria Municipal per al 2022.

 • Registre: 202110139735
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Castellnou de Bages

Aprovació inicial del Projecte executiu d'una instal·lació solar fotovoltaica per a l'autoconsum.

 • Registre: 202110138538
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Castellví de la Marca

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa pel servei de clavegueram i de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per la que s'aproven les tarifes del servei municipal de subministrament domiciliari d'aigua potable.

 • Registre: 202110140877
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cercs

Aprovació inicial de l'expedient núm. 1/2021-CE/SC de modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110140548
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cercs

Aprovació inicial de l'expedient núm. 1/2021-CE/SC de modificació de crèdits del pressupost del Museu de les Mines de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110140598
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cercs

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110140719
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cervelló

Convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis del lloc de treball de responsable de sistemes, tecnologies de la informació i transparència.

 • Registre: 202110137903
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cervelló

Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, de dues places de treballador/a social en règim de funcionari/a de carrera i la creació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110137905
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cubelles

Declaració de caducitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 610, mòdul 12, 4t pis.

 • Registre: 202110138419
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cubelles

Declaració de caducitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 719, mòdul 13, 3r pis.

 • Registre: 202110138420
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cubelles

Declaració de caducitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 216, mòdul 4, 3r pis.

 • Registre: 202110138421
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cubelles

Declaració de caducitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 134, mòdul 4, 2n pis.

 • Registre: 202110138424
 • Data de publicació: 22/11/2021

Ajuntament de Cubelles

Declaració de caducitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 542, mòdul 11, 4t pis.

 • Registre: 202110138425
 • Data de publicació: 22/11/2021