Menú Contingut principal

S'han trobat 134 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Conveni col·lectiu de treball de la Federació Catalana de Futbol per als anys 2021-2024.

 • Registre: 202110137478
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Alella

Correcció d'errada a l'aprovació definitiva de l'Ordenança de convivència i espai públic.

 • Registre: 202110137181
 • Data de publicació: 19/11/2021
 • Corregeix a: 202110115436

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament d'Alella

Aprovació inicial de l'expedient d'ocupació directa de les superfícies descrites en la relació de béns i drets afectats i que es correspon a la finca registral 4987, inclosa en l'àmbit urbanístic del PMU2, accessos a Can Comulada.

 • Registre: 202110137214
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament d'Alella

Aprovació inicial del Projecte de l'ampliació de la vorera nord a l'avinguda Boronat de Comalada, al nucli de Can Comulada.

 • Registre: 202110137600
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament d'Alpens

Delegació al Consell Comarcal d'Osona l'exercici de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria.

 • Registre: 202110137570
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte d'obres al Casal d'Avis.

 • Registre: 202110139849
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte executiu de l'Escola de Música.

 • Registre: 202110139858
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació del concurs públic per a l'adjudicació de contractes d'arrendament dels locals comercials propietat de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110140083
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Delegació en la Regidoria del districte de l'Eixample la resolució dels procediments de llicències d'ús comú especial per a esdeveniments i taules informatives a la via pública.

 • Registre: 202110137519
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Delegació en la persona titular de la Gerència de Recursos la resolució dels procediments administratius incoats mitjançant sol·licitud per fer efectiu el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

 • Registre: 202110137521
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Modificació de la delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual.

 • Registre: 202110137531
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme.

 • Registre: 202110137827
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Delegació en el gerent de mobilitat i infraestructures l'atribució d'atorgament de llicències de canalitzacions per a l'execució d'obres a la via pública.

 • Registre: 202110139713
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del pressupost general per a l'any 2022.

 • Registre: 202110140299
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació del Projecte executiu de millores de l'estabilitat de la plataforma del carrer Olvan, al barri de Sant Genís dels Agudells, al districte d'Horta-Guinardó.

 • Registre: 202110138862
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Obertura del període per a sol.licitar la renovació o la primera obtenció de patents de compradors de lots de subhasta al Mercat dels Encants.

 • Registre: 202110137662
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació de la modificació del Projecte de reforma de l'aire condicionat del Mercat de la Mercè.

 • Registre: 202110140000
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Esmena sobre la finalització de presentació d'ofertes per tal d'adjudicar l'autorització d'ús com una sola unitat de venda indivisible, la concessió del lloc de venda número 001-1 amb denominació de menjar i begudes (bar), i l'autorització d'ús del dipòsit magatzem número 021- del nou Mercat Municipal de Sant Andreu.

 • Registre: 202110140120
 • Data de publicació: 19/11/2021
 • Corregeix a: 202110137112

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials

Aprovació inicial del Projecte executiu modificat per a la construcció d'un equipament d'allotjaments de proximitat provisionals (APROP) al carrer de Bolívia núm. 33-41, Sant Martí.

 • Registre: 202110140203
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Aprovació provisional de la convocatòria de subvencions per a inversions en els establiments de música en viu, per a l'any 2021.

 • Registre: 202110140201
 • Data de publicació: 19/11/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació