Menú Contingut principal

S'han trobat 134 resultats per la seva cerca, mostrant del 41 al 60

Ajuntament de Dosrius

Exposició pública del padró del preu públic de la taxa per a la prestació del servei de l'escola bressol, corresponent al mes de novembre de 2021.

 • Registre: 202110137408
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Dosrius

Exposició pública del padró del preu públic de la taxa per a la prestació del Servei d'Assistència Domiciliària, corresponent al mes d'octubre de 2021.

 • Registre: 202110137409
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Dosrius

Aprovació definitiva de l'Ordenança d'aigua i clavegueram reguladora de les tarifes i preus per a la prestació del servei municipal de subministrament d'aigua potable, clavegueram i altres serveis complementaris.

 • Registre: 202110137438
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Folgueroles

Exposició pública del Projecte d'actuació específica per a la construcció d'una planta de biogàs a l'explotació ramadera el Raurell.

 • Registre: 202110137568
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Folgueroles

Aprovació del padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de Llar d'Infants Municipal, corresponent a la quota i menjador del mes de novembre de 2021.

 • Registre: 202110137569
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Granollers

Aprovació inicial del Projecte d'intervenció per a la consolidació i restauració de la muralla medieval, al tram de Jaume Camp i Lloreda, del Projecte de conversió a plataforma única del carrer Francisco Pizarro, i del Projecte d'urbanització cantonada est, entre carrer Girona i carrer Francesc Ribas.

 • Registre: 202110137272
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Gualba

Aprovació del Pla de disposició de fons.

 • Registre: 202110137339
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Malgrat de Mar

Informació pública per a la concessió de la llicència ambiental municipal per a l'activitat de centre de rentat de vehicles amb unitat de subministrament de combustible, que es tramita a instància de Progeral Ibérica, SA.

 • Registre: 202110137592
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Martorell

Delegació de l'Alcaldia a favor del primer tinent d'alcalde.

 • Registre: 202110139380
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament del Masnou

Notificació de la proposta de resolució d'expedient sancionador per infracció administrativa.

 • Registre: 202110137279
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament del Masnou

Notificació de proposta de resolució d'un expedient sancionador sobre l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals.

 • Registre: 202110137548
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament del Masnou

Notificació de la resolució de l'expedient sancionador d'una infracció sobre l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals.

 • Registre: 202110137596
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament del Masnou

Notificació de la proposta de resolució d'un expedient sancionador sobre l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals.

 • Registre: 202110137661
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament del Masnou

Aprovació definitiva de l'expedient 17/2021 de modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110140101
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Masquefa

Aprovació inicial del pressupost general de la corporació local i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici 2022.

 • Registre: 202110137575
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Mollet del Vallès

Aprovació del calendari fiscal de l'exercici 2022.

 • Registre: 202110140055
 • Data de publicació: 19/11/2021
 • Corregit per: 202110141637

Ajuntament de Montcada i Reixac

Rectificació de les bases del procés selectiu de dues places vacants de treballador/a social per al nomenament de personal funcionari.

 • Registre: 202110137599
 • Data de publicació: 19/11/2021
 • Corregeix a: 202110125438

Ajuntament de Montmeló

Aprovació provisional de la modificació del pressupost núm. 1/2021 de la Residència Can Dotras.

 • Registre: 202110138717
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador del servei del taxi.

 • Registre: 202110137828
 • Data de publicació: 19/11/2021

Ajuntament de Montornès del Vallès

Bases de la convocatòria de selecció d'un/a educador/a social, en règim funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball per a cobrir possibles vacants i substitucions.

 • Registre: 202110139998
 • Data de publicació: 19/11/2021