Menú Contingut principal

S'han trobat 135 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Abrera

Aprovació inicial de les bases reguladores del Concurs de Teatre Amateur Vila d'Abrera.

 • Registre: 202110121669
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Esmena de les bases reguladores del concurs-oposició per a la provisió, mitjançant promoció interna, d'una plaça de caporal/a de la Policia Local.

 • Registre: 202110121724
 • Data de publicació: 13/10/2021
 • Corregeix a: 2020036255

Ajuntament d'Arenys de Munt

Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, amb caràcter interí, per cobrir vacants i substitucions.

 • Registre: 202110121650
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament d'Artés

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de professors/es de l'Escola de Música Municipal.

 • Registre: 202110122226
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Incoació de l'expedient sancionador per abocaments de residus, que no s'ha pogut notificar.

 • Registre: 202110122008
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització parcial del carrer Alcoi, davant el núm. 21, dins l'àmbit del Pla especial urbanístic i de millora urbana en l'àmbit delimitat pels carrers Vilana, Marquesa de Vilallonga, Planella i Horaci, del sector Torre Vilana.

 • Registre: 202110124432
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació definitiva de la rectificació de l'error aritmètic existent en l'aprovació de la proposta de vuitena addenda al conveni marc de col·laboració per a l'establiment dels termes i condicions que regiran les relacions entre l'Institut Municipal d'Urbanisme i Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, per a les actuacions de gestió urbanística a l'àmbit de Sant Andreu-Sagrera.

 • Registre: 202110121505
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la zona verda del PAU1 de la MPGM del barri de Vallcarca i de la zona verda de la UA3 de la MPGM d'Hospital Militar-Farigola; i de la zona verda del PMU del carrer Farigola 21-25 i 31-34 (abans UA2) i de la zona verda de la UA5 de la modificació puntual de la MPGM d'Hospital Militar-Farigola.

 • Registre: 202110121506
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Anul·lació de la convocatòria d'ajuts sobre l'import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l'exhibició o comerç cultural de caràcter privat, 2021.

 • Registre: 202110123194
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Bases dels Premis d'escriptura de teatre Carme Montoriol en el marc del programa Barcelona Ciutat de la Literatura de la UNESCO per a l'any 2022.

 • Registre: 202110123473
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Berga

Contractació laboral d'un professor de bateria de l'Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus.

 • Registre: 202110122092
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Borredà

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'ús de la pista de padel i tennis de Borredà.

 • Registre: 202110122263
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Borredà

Notificació d'expedient de retirada de vehicle abandonat a la via pública.

 • Registre: 202110123058
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de les Cabanyes

Aprovació definitiva del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

 • Registre: 202110121693
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Calders

Convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a les famílies per a la realització d'activitats esportives extraescolars, colònies i sortides escolars i material escolar.

 • Registre: 202110124029
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Calldetenes

Contractació d'una netejadora de les instal·lacions i edificis municipals mitjançant contracte d'interinitat en substitució d'una baixa.

 • Registre: 202110122150
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Calonge de Segarra

Aprovació inicial del Projecte constructiu de substitució de la conducció Fondo de Soler.

 • Registre: 202110124206
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Modificació de retribucions dels càrrecs electes, any 2021.

 • Registre: 202110122200
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Capellades

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 002/2021 de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari de l'Organisme Autònom Museu Molí Paperer de Capellades.

 • Registre: 202110121957
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Capellades

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021 en base al pressupost per suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110121962
 • Data de publicació: 13/10/2021