Menú Contingut principal

S'han trobat 135 resultats per la seva cerca, mostrant del 81 al 100

Ajuntament de Súria

Nomenament d'un funcionari interí com auxiliar administratiu.

 • Registre: 202110123195
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Súria

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per a la prestació del servei de transport no obligatori d'adults que es desplacen a d'AMPANS, exercici 2020.

 • Registre: 202110124150
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Terrassa

Aprovació inicial del Projecte de diagnosi i reparació del Mercat de la Independència. Lot 1. Estudi bàsic i del projecte executiu per a la reparació de les cobertes i les façanes.

 • Registre: 202110121771
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Tordera

Aprovació de la modificació parcial del conveni regulador de l'atorgament de la subvenció nominativa a la Fundació Vedruna Catalunya Educació (Vedruna Tordera), per al sosteniment del servei de llar d'Infants.

 • Registre: 202110121980
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Tordera

Modificació parcial del conveni regulador de la subvenció nominativa a l'entitat Brianxa SCCL, per al sosteniment del servei de la llar d'infants.

 • Registre: 202110121982
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Torelló

Nomenament d'un funcionari interí com agent de la Policia Local.

 • Registre: 202110122107
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament d'Ullastrell

Bases i convocatòria del procés selectiu per a un lloc de treball de dinamitzador socio cultural i constitució d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110122881
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Vic

Modificació inicial de l'Ordenança general de preus públics, annex 5: oficina de Turisme.

 • Registre: 202110123811
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Aprovació definitiva del Projecte de condicions tècniques per executar les obres d'instal·lació de climatització a la nau 2 de la Fassina.

 • Registre: 202110121866
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Vilanova de Sau

Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament.

 • Registre: 202110122088
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació definitiva del Projecte per a la correcció tècnica documental de l'enllumenat públic 1a fase Lots 1, 2 i 3.

 • Registre: 202110122078
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació definitiva del Projecte de correcció tècnica i documental de l'enllumenat públic 3a fase, zones nord i sud.

 • Registre: 202110122081
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació definitiva del Projecte de millora de l'eficiència energètica, il·luminació, correcció tècnica i documental de l'enllumenat públic 2a fase Lot 4.

 • Registre: 202110122082
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aprovació del Projecte per a la correcció tècnica i documental de l'enllumenat públic 4a fase.

 • Registre: 202110122083
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Vilobí del Penedès

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3 dins el pressupost municipal únic per a 2021.

 • Registre: 202110122885
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament de Viver i Serrateix

Exposició al públic del compte general corresponent a l'exercici 2020.

 • Registre: 202110124117
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament d'Òdena

Aprovació definitiva del Projecte de reurbanització de l'avinguda Manresa.

 • Registre: 202110122097
 • Data de publicació: 13/10/2021

Ajuntament d'Òdena

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del carrer Calaf a Òdena-Fase1.

 • Registre: 202110122098
 • Data de publicació: 13/10/2021

Consell Comarcal del Bages

Ampliació del termini de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçat a persones propietàries d'habitatges buits per al foment del lloguer i l'habitatge assequible.

 • Registre: 202110124484
 • Data de publicació: 13/10/2021

Consell Comarcal d'Osona

Aprovació definitiva del Projecte d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 6kW sobre coberta del Local Jove i Centre d'Entitats de Prats de Lluçanès.

 • Registre: 202110121983
 • Data de publicació: 13/10/2021