Menú Contingut principal

S'han trobat 127 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Canyelles

Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 19/2021 del pressupost municipal, exercici 2019, prorrogat per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110120938
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Canyelles

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal del soroll i les vibracions.

 • Registre: 202110120952
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Canyelles

Aprovació inicial de la denominació del pavelló municipal d'esports com a Pavelló Poliesportiu Municipal de Canyelles Emma Roca.

 • Registre: 202110120975
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Canyelles

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic i de les llars compartides.

 • Registre: 202110121019
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Canyelles

Contractació d'una mestra d'educació infantil.

 • Registre: 202110121029
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Capellades

Aprovació inicial de l'expedient modificació de crèdits núm. 4/2021, de suplement de crèdit i/o de crèdit extraordinari.

 • Registre: 202110121625
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Carme

Exposició pública del compte general de l'exercici 2020.

 • Registre: 202110123921
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Aprovació inicial d'expedients de modificació de crèdits núm.11 i 12/2021.

 • Registre: 202110121353
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Castellet i la Gornal

Notificació infructuosa de requeriment de neteja de la parcel·la, a l'av. Jardins 29.

 • Registre: 202110121322
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Castellterçol

Aprovació inicial de la modificació núm. 2/2021 de la relació de llocs de treball.

 • Registre: 202110121398
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Castellterçol

Informació pública de l'expedient i del document comprensiu del Pla especial urbanístic del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

 • Registre: 202110121408
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Castellterçol

Nou període d'informació pública de l'expedient i del document comprensiu de la modificació puntual del PGOU de Castellterçol per a l'adaptació dels usos establerts al Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

 • Registre: 202110121411
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar els projectes que tinguin com a objectiu la realització d'activitats en matèria de serveis socials durant l'any 2021.

 • Registre: 202110122750
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament d'Esparreguera

Contractació d'una treballadora social com a personal laboral fixe.

 • Registre: 202110122873
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Gelida

Nomenaments de membre de la Junta de Govern Local i tinent d'alcaldessa.

 • Registre: 202110121361
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Nomenament de trenta-set agents de la Guàrdia Urbana com a funcionaris de carrera.

 • Registre: 202110122783
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Llinars del Vallès

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2021.

 • Registre: 202110121594
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Manlleu

Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic-a mitjà de treball social.

 • Registre: 202110121342
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Molins de Rei

Aprovació de la llista cobratòria de rebuts de l'exercici 2021 del preu públic per la prestació de serveis socials d'atenció domiciliària i teleassistència.

 • Registre: 202110121423
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Molins de Rei

Exposició pública del padró de la taxa per la prestació de serveis en el cementiri municipal de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110121424
 • Data de publicació: 11/10/2021