Menú Contingut principal

S'han trobat 127 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Transports de Barcelona, SA

Convocatòria de concurs de mèrits per a constituir una borsa de conductors/es, per a treballar a la xarxa de bus.

 • Registre: 202110123728
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament d'Aiguafreda

Rectificació d'anunci de les bases reguladores de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de vigilants municipals.

 • Registre: 202110123426
 • Data de publicació: 11/10/2021
 • Corregeix a: 202110116669

Ajuntament d'Argentona

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021 del pressupost per a l'exercici 2021.

 • Registre: 202110123932
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament d'Artés

Modificació de delegació de competències.

 • Registre: 202110120959
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Pròrroga de contractes laborals de personal de brigada en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020 -2023 de la Diputació de Barcelona.

 • Registre: 202110120967
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de les bases i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les persones físiques i jurídiques titulars de parades en el mercat majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, BIOMARKET.

 • Registre: 202110123904
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació de l'ampliació del crèdit pressupostari de la convocatòria ordinària per a l'atorgament de subvencions per a l'enllumenat nadalenc, any 2021.

 • Registre: 202110123905
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Resolució definitiva de la convocatòria per l'atorgament de subvencions per a l'arranjament i adequació de locals destinats a centres de culte d'entitats religioses 2021-2022.

 • Registre: 202110123917
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Delegació en la presidència l'aprovació de totes les resolucions, si s'escau, relatives al restabliment de l'equilibri econòmic dels contractes de concessió de serveis dels centres esportius municipals degut a l'impacte de la COVID-19.

 • Registre: 202110121607
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Delegació en la presidència de l'aprovació de totes les resolucions relatives al reequilibri econòmic de les concessions que hagin estat provocades per la situació de la declaració de l'estat d'alarma.

 • Registre: 202110121612
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Begues

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de les ordenançes fiscals per a l'exercici 2022 i següents.

 • Registre: 202110123161
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Berga

Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 12/2021 per crèdits extraordinaris, baixa de crèdits i modificació del Pla anual d'inversions.

 • Registre: 202110123798
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai

Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits número 5/2021.

 • Registre: 202110121439
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Cabrils

Delegació específica per a celebració de casament civil.

 • Registre: 202110121358
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Calders

Aprovació inicial del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.

 • Registre: 202110120955
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Informació pública sobre la Memòria justificativa, el Reglament regulador del servei energètic municipal, el projecte i el model econòmic i financer de l'establiment del servei energètic municipal.

 • Registre: 202110122363
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació inicial del Projecte i reglament del teatre municipal.

 • Registre: 202110121576
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Canovelles

Bases i convocatòria que regiran el procés selectiu, per a la cobertura definitiva d'una plaça d'oficial 1a d'obres, de la plantilla de personal laboral i formació d'una borsa de treball.

 • Registre: 202110122434
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Canovelles

Convocatòria de subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats per al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110122636
 • Data de publicació: 11/10/2021

Ajuntament de Canovelles

Aprovació inicial del Projecte d'obres ordinàries de reforma de l'enllumenat públic.

 • Registre: 202110123531
 • Data de publicació: 11/10/2021