Menú Contingut principal

S'han trobat 149 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40

Ajuntament de Dosrius

Informació pública de la sol·licitud de llicència d'activitat consistent en una planta d'aglomerat asfàltic a la carretera BV-5105.

 • Registre: 202110111019
 • Data de publicació: 14/09/2021

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà

Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110112141
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Figaró-Montmany

Aprovació de l'estudi de viabilitat del servei de bar restaurant de les piscines municipals.

 • Registre: 202110112778
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Gavà

Suspensió temporal de la delegació de facultats de direcció, coordinació i resolució de l'àmbit de manteniment i qualitat de l'espai públic i els barris.

 • Registre: 202110111378
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Gualba

Aprovació definitiva de la convocatòria i les bases per a l'ajut d'activitat esportiva per a infants, per a prevenir el risc d'exclusió social.

 • Registre: 202110111381
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Gualba

Aprovació definitiva de la convocatòria i les bases per a l'adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2021-2022.

 • Registre: 202110111382
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Nomenament de personal funcionari de carrera.

 • Registre: 202110111156
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Jorba

Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució i plantilla de personal de l'exercici 2021.

 • Registre: 202110111207
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Manlleu

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic d'ordenació de l'explotació del Mas Maians.

 • Registre: 202110111297
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament del Masnou

Aprovació del padró referent als arrendaments urbans del mes de setembre de 2021.

 • Registre: 202110111823
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament del Masnou

Aprovació de la relació de liquidacions CAMA2021-9 per la cessió d'ús dels espais i la prestació dels serveis del centre d'empreses Casa del Marquès corresponent al lloguer de despatxos, coworking i cessió d'ús d'espais d'emmagatzematge del mes de setembre de 2021.

 • Registre: 202110111827
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Mataró

Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a la inclusió esportiva d'infants i/o joves amb risc d'exclusió social per la temporada 2021-2022 (any 2021).

 • Registre: 202110112765
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Mediona

Contractació d'una tècnica d'educació infantil.

 • Registre: 202110111205
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Montcada i Reixac

Aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

 • Registre: 202110112678
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Navàs

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal.

 • Registre: 202110112633
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament d'Olèrdola

Aprovació definitiva de la modificació de pressupost núm. 11/2021.

 • Registre: 202110111236
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Pineda de Mar

Aprovació definitiva de la memòria, establiment i Reglament del Servei de Transport a la Demanda (TAD).

 • Registre: 202110111272
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Polinyà

Aprovació inicial del Projecte d'obres d'ampliació del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110111325
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Polinyà

Aprovació definitiva de la modificació de major dedicació del lloc de treball de tècnic/a d'esports.

 • Registre: 202110111328
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Polinyà

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 35 reguladora del preu públic pel servei d'allotjament temporal d'urgència.

 • Registre: 202110111331
 • Data de publicació: 14/09/2021