Menú Contingut principal

Aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

Anunciant:
Ajuntament de Montcada i Reixac
Tipus d’anunci:
Normativa | Ordenances fiscals
Data de publicació:
Número de Registre:
202110112678