Menú Contingut principal

S'han trobat 149 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Ajuntament d'Aiguafreda

Nomenament d'urgència d'una operària de neteja de dependències.

 • Registre: 202110111202
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament d'Aiguafreda

Finalització del període de pràctiques d'una tècnica administrativa com a funcionària de carrera.

 • Registre: 202110111204
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament d'Argentona. Museu del Càntir

Prescripció d'obligacions i ordres de pagament del Patronat Municipal del Museu del Càntir.

 • Registre: 202110111121
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Badalona

Bases de la convocatòria per a la cobertura d'onze places d'agent de la Guàrdia Urbana, mitjançant oposició lliure.

 • Registre: 202110111050
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública del Plec de clàusules administratives particulars reguladores per a l'adquisició de naus industrials a la zona del Besós - La Sagrera.

 • Registre: 202110112457
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Convocatòria ordinària de subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar de la ciutat corresponent al curs 2021-2022.

 • Registre: 202110112924
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Begues

Delegació de les atribucions d'Alcaldia de l'1 al 31 d'agost de 2021.

 • Registre: 202110111234
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Begues

Delegació de les atribucions d'Alcaldia del 7 al 9 de setembre de 2021.

 • Registre: 202110111235
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Cabrils

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses.

 • Registre: 202110111230
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Nomenament interí d'un/a auxiliar administratiu/va de l'Àrea de Serveis Generals, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, per substitució d'una empleada en situació de baixa mèdica.

 • Registre: 202110112120
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Exposició pública del padró de la taxa del Centre d'Iniciatives Empresarials - Caldes Emprèn del mes d'agost de 2021.

 • Registre: 202110112129
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui

Exposició pública del padró de la taxa del Centre d'Iniciatives Empresarials - Caldes Emprèn del mes de juliol de 2021.

 • Registre: 202110112133
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Carme

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 6/2021.

 • Registre: 202110112719
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Castelldefels

Creació del Registre de funcionaris/àries habilitats/des per realitzar tràmits electrònics en nom de terceres persones.

 • Registre: 202110112780
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Castellfollit del Boix

Informació pública de la sol·licitud d'aprovació del Projecte d'actuació específica de divisió horitzontal de la finca Granja Maria Canyelles.

 • Registre: 202110111197
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Castellfollit del Boix

Informació pública de la sol·licitud d'aprovació prèvia del Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable amb canvi d'ús d'un cobert agrícola a Can Rei.

 • Registre: 202110111210
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Castellterçol

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 5/2021 del pressupost.

 • Registre: 202110111096
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Castellví de la Marca

Aprovació definitiva del procediment administratiu per a l'ocupació directa i la relació de béns i drets afectats de les finques del subsector b del Pla parcial SUDPP-1.

 • Registre: 202110112118
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Collsuspina

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 02/2021.

 • Registre: 202110112977
 • Data de publicació: 14/09/2021

Ajuntament de Dosrius

Aprovació definitiva del Projecte executiu d'obra local de reasfaltat de carrers.

 • Registre: 202110111018
 • Data de publicació: 14/09/2021